Aikuisten perusopetus

Lukuvuosi käynnistyy 16.8.2017.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö, joka ei ole vielä suorittanut perusopetuksen oppimäärää tai haluaa täydentää opintojaan. Opinnoissa vahvistetaan kielitaitoa ja jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opintoihin sisältyy mm. suomi toisena kielenä -opintoja, englantia, matematiikkaa sekä taito- ja taideaineita.

Syyslukukausi 16.8.-20.12.2017
Kevätlukukausi 8.1.-25.5.2018

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN RAKENNE

Perusopetuksen pakolliset kurssit

OPPIAINE

KURSSEJA

Suomi2

12

Englanti 7
Matematiikka 6
Elämänkatsomustieto 1
Historia 1
Yhteiskuntaoppi 1
Terveystieto 1
Yhteisöllisyystaidot 1
TET 3
Tieto- ja viestintätekniikka 1
Opinto-ohjaus 1
YHTEENSÄ 35

Valinnaiset kurssit

OPPIAINE KURSSEJA
Ruotsi 7
Biologia 1
Maantieto 1
Fysiikka 1
Kemia 1
Musiikki 1
Kuvataide 1
Käsityö 1
Liikunta 1
Kansanopistokurssi 1
Elämänhallinta 1
Hygieniapassi 1

Perusopetukseen (peruskoulu) osallistuvan on valittava vähintään 44 kurssia.

Valinnaisiksi kursseiksi on valittava vähintään neljä ainetta seuraavista aineryhmistä: historia ja yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, ruotsi. Yhden kurssin pituus on 25 tuntia ja valinnaisen kurssin keskimäärin 25 tuntia.

 

HAKEUTUMINEN

Voit hakea koulutukseen:

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen sähköisen järjestelmän kautta.

Lähetä kopiot opiskelutodistuksistasi, muista todistuksistasi ja kielitaitotasoarvioinnistasi osoitteeseen:

Peräpohjolan Opisto/Opiston toimisto, Kivirannantie 13-15, 95410 Tornio

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This