fbpx
Peräpohjolan Opisto

Aikuisten perusopetus

Kysy vapaita opiskelupaikkoja!

Aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö, joka ei ole vielä suorittanut perusopetuksen oppimäärää tai haluaa täydentää opintojaan. Opinnoissa vahvistetaan kielitaitoa ja jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opintoihin sisältyy mm. suomi toisena kielenä -opintoja, englantia, matematiikkaa sekä taito- ja taideaineita.

Kevätlukukausi 8.1.-25.5.2018

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN RAKENNE

Perusopetuksen pakolliset kurssit

OPPIAINE

KURSSEJA

Suomi2

12

Englanti 7
Matematiikka 6
Elämänkatsomustieto 1
Historia 1
Yhteiskuntaoppi 1
Terveystieto 1
Yhteisöllisyystaidot 1
TET 3
Tieto- ja viestintätekniikka 1
Opinto-ohjaus 1
YHTEENSÄ 35

Valinnaiset kurssit

OPPIAINE KURSSEJA
Ruotsi 7
Biologia 1
Maantieto 1
Fysiikka 1
Kemia 1
Musiikki 1
Kuvataide 1
Käsityö 1
Liikunta 1
Kansanopistokurssi 1
Elämänhallinta 1
Hygieniapassi 1

Perusopetukseen (peruskoulu) osallistuvan on valittava vähintään 44 kurssia.

Valinnaisiksi kursseiksi on valittava vähintään neljä ainetta seuraavista aineryhmistä: historia ja yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, ruotsi. Yhden kurssin pituus on 25 tuntia ja valinnaisen kurssin keskimäärin 25 tuntia.

 

HAKEUTUMINEN

Voit hakea koulutukseen:

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen sähköisen järjestelmän kautta.

Lähetä kopiot opiskelutodistuksistasi, muista todistuksistasi ja kielitaitotasoarvioinnistasi osoitteeseen:

Peräpohjolan Opisto/Opiston toimisto, Kivirannantie 13-15, 95410 Tornio

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This