Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto 23.8.2010 - 21.12.2011

 

Opinnot soveltuvat henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan lasten ohjauksen parissa. Opinnot voi suorittaa ammatillisena lisäkoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia.

Koulutuksen  esite. Linkki näyttötutkinnon perusteisiin tässä . Linkki hakulomakkeeseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on
turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän.
Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet:
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

  Ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä

  • iltapäiväkerhossa
  • päivähoidossa
  • koulussa
  • kansalais- ja järjestötoiminnassa
  • vapaa-aikakeskuksissa
  • seurakunnan lapsi- ja perhetyössä
  • itsenäisenä yrittäjänä


Kolme opiskelijaa
2 opiskelijaa

Hakeutuminen Peräpohjolan Opistolta tilattavalla
tai sähköisellä  hakemuksella , tulostettava hakemus

Opetusministeriö antoi 22.12.2009 tutkintorakenteesta uuden asetuksen (24/2010). Tutkinnot on yhdistetty Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi.

Uuden tutkinnon perusteet valmistuvat tämän vuoden aikana. Siirtymäkaudella ovat voimassa Koulunkäyntiavustajan sekä Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintojen perusteet, joiden mukaisesti tutkinnon järjestäjät voivat toimia, jos heillä on voimassa olevat järjestämissopimukset. Uuden yhdistetyn tutkinnon perusteiden tultua voimaan,
ei ao. vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisia tutkintosuorituksia voi aloittaa, eivätkä vanhat järjestämissopimukset ole enää voimassa. Aika, jolloin keskeneräiset vanhoilla tutkinnon perusteilla aloitetut Koulunkäyntiavustajan ja Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan ammattitutkinnot voidaan suorittaa loppuun, on kaksi vuotta.

Studentum.

 

 
Lisätietoja tutkinnosta antaa aikuiskoulutussuunnittelija Jaana Karjalainen, puh. 0400 363 799
sähköposti: etunimi.sukunimi@ppopisto.fi.