Erityistä tukea oppimiseen

Erityispedagogiikan

perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä. Opinnot alkavat syys-lokakuussa.

Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö).

Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Peräpohjolan Opisto järjestää Erityispedagogiikan opinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmä kokoontuu pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin (kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti).

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa
 • parantaa mahdollisuuksia ja valmiuksia hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista
PERUSOPINTOJEN RAKENNE

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus, 25 op, koostuu seuraavista opintojaksoista

 • Erityispedagogiikan perusteet 5 op
 • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op
 • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op
 • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op
 • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
 • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
 • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
 • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
AIKATAULU

Opetus ja ryhmätapaamiset jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 1.9.2017 mennessä.

Voit lukuvuoden aikana tiedustella mahdollisuutta osallistua yksittäisiin opintokokonaisuuksiin koulutus@ppopisto.fi

 

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 365 euroa.
Kysy yksittäisen opintojakson hintaa Opistosta koulutus@ppopisto.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (enintään 5 opintopistettä kuukaudessa) tai päätoimisesti, jos TE-toimisto hyväksyy opinnot osaksi työttömän työllistymissuunnitelmaa. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi tai  050 569 4396

Share This
Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...