fbpx
Peräpohjolan Opisto

Hankkeet

Rampen

Hankkeen nimi:
Rampen/Ramppi

Toteutusaika:
1.8.2016 – 31.1.2019

Rahoittaja:
Euroopan unioni

Hankkeen toimintaverkosto:
– Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu (Svefi)
– Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys/ Peräpohjolan Opisto
– Haaparannan kunta

Hankkeen teema:
Kestävällä tavalla edistää TornioHaparanda-alueen kasvua ja lisätä työvoiman liikkuvuutta rajan yli.
– Vähentää alueen
nuorisotyöttömyyttä näissä kahdessa kaupungissa joissa se on Ruotsin ja Suomen korkein.
– Luoda paremmat edellytykset nuorille
työttömille TornioHaparandassa, jotta he jäisivät alueelle asumaan ja toimimaan, voisivat itse elättää itsensä ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.
– Avata maiden välisiä ovia kohderyhmälle ja auttaa heitä löytämään sopivia mahdollisuuksia suuremmilla työmarkkinoilla molemmin puolin rajaa.

 

Laatusampo

Hankkeen nimi:
Laatusampo 5

Toteutusaika:
31.12.2017 – 31.12.2018

Rahoittaja:
Opetushallitus

Hankkeen toimintaverkosto:
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU
Kainuun ammattiopisto, KAO
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU
Koulutuskeskus Brahe
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osek
Peräpohjolan Opisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovala-Opisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, REDU
Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesti, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa.

 

Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöihin

Hankkeen nimi: Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöihin

Kansanopistoyhdistys järjestää 2017–2018 digitalisaatioon liittyvän koulutuksen yhteistyössä Otavan Opiston ja Peräpohjolan Opiston kanssa. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöön.

Koulutuksen kuvaus ja laajuus

Koulutus on kansanopistoille suunnattua ja sen keskiössä on syventää osallistuvien
opistojen digitaalisia taitoja ja valmiuksia. Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joista
jokaiseen kuuluu yhteinen lähijakso, opistokohtaiset valmennuspäivät sekä ohjausta
verkossa tukiklinikoilla. Koulutuksen aikana osallistujat laativat tavoitteet digitaalisuuden
hyödyntämiselle opistoissaan ja tekevät ainakin yhden aiheeseen liittyvän kokeilun.
Koulutuksen osallistujat muodostavat tiimiparit työskentelyä varten. Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä.

Koulutuksen tavoitteet

  • Digitalisaatio otetaan kiinteäksi osaksi opiston strategiaa ja pedagogisia prosesseja
  • Opistoissa on nimetty pedagoginen tutor, joka tukee muita
  • Osallistuvista opistoista syntyy koulutuksen tuloksena osaava verkosto, jonka asiantuntemusta ja toimintamalleja voidaan hyödyntää muissa opistoissa

 Aikataulu

  1. moduuli: 10. – 11.10.2017 Helsinki
  2. moduuli: 6. – 7.2.2018 Tornio
  3. moduuli: 8.8.2018 Mikkeli

Työmaa

Hankkeen nimi:
Työmaa

Toteutusaika:
1.4.2018-31.12.2020

Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto EST

Hankkeen toimintaverkosto:
– Etelä-Pohjanmaan Opisto
– Lahden kansanopisto
– Peräpohjolan Opisto

Hankkeen teema:
– Kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja – yhteyksiä
– Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen toimintamalli
– Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista
– Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä
– Parantaa maahanmuuttajien työllistymistä

Kaos

Hankkeen sivulle, tästä

Opiskelijamme unkarissa, lue lisää

 

 

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This