fbpx
Peräpohjolan Opisto

Hankkeet

LAATUSAMPO 6

Toteutusaika:
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen toimintaverkosto:
Jokilaakson koulutuskuntayhtymä, Jedu
Kainuun ammattiopisto, KAO
Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä,Lappia
Keski-Pohjanmaan koultuskuntayhtymä, KPEDU
Koulutuskeskus Brahe
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEK
Peräpohjolan Opisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovala Opisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,
Redu Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesta, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta


Työmaa

Hankkeen nimi: Työmaa
Toteutusaika:
1.4.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto EST
Hankkeen toimintaverkosto:
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Lahden kansanopisto
Peräpohjolan Opisto

Hankkeen teema:

– Kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja – yhteyksiä
– Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen toimintamalli
– Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista
– Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä
– Parantaa maahanmuuttajien työllistymistä

 

 

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa- hanke
Toteutusaika:
1.10.2018-30.6.2020
Rahoittaja:
Opetushallitus
Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on alueellista yhteistyötä tiivistämällä sujuvoittaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa kehitetetään Suomen kielen/ YTO-aineiden opetusta, kielitietoista oppimista  ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, henkilökohtaistamisprosessia ja ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintoja kehitetään yhteistyössä.
Tulokset:
Tuemme koulutuspolkuja ja kaksisuuntaista kotoutumista. Kehitämme työelämäyhteistyötä, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja  uusia pedagogisia ratkaisuja. Kehitämme ammatillisiin opintoihin säintegroitua S2-opetusta ja tukea. Lisäksi kehitämme osaamisen tunnistamis-ja tunnustamismenettelyä, väyläopintoja sekä koulutusta jatkopoluista.

 

Kansainvälistä kasvu koulutusmatkailuun!
Toteutusaika:
17.10.2018-31.12.2020
Rahoittaja:
Euroopan aluekehitysrahasto
Tavoite: 
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat 2)Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia 3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita 4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This