fbpx
Peräpohjolan Opisto

Hyvinvointivalmentaja TCA (Transformative Coaching Academy)

Elä ja valmenna Hyvää Elämää

Uusi koulutus alkaa 19.10.2019! Ilmoittautuminen aukeaa heinäkuussa.

Hyvinvointivalmentajan koulutus sopii vanhemmille, kasvattajille, hoitotyössä toimiville, työhyvinvoinnista vastaaville, johtajille, yrittäjille, urheilijoille, taiteilijoille ja kaikille, jotka haluavat edistää omaa ja muiden hyvinvointia.

Hyvinvointivalmennus

 • auttaa omien ja muiden vahvuuksien tiedostamisessa, tukemisessa ja hyödyntämisessä
 • arvostaa yksilöllisyyttä
 • on myönteistä, itseohjautuvaa ja ratkaisukeskeistä
 • parantaa itsetuntemusta ja -luottamusta, lisää motivaatiota
 • tukee onnistumisen kokemuksia ja niistä nauttimista

Koulutuksessa yksilö käy läpi henkilökohtaisen kehitysprosessin, jonka myötä hän saa valmiuksia ohjata ja valmentaa myös muita.

Opiskelija omaksuu ja kehittää

 • tietoisuustaitoja
 • psykologista joustavuutta
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteita
 • valmennuksellisia välineitä Hyvän Elämän kokonaisvaltaiseksi kokemiseksi

Hän saa valmiuksia

 • johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä prosesseja
 • hyödyntää hyvinvointivalmennusta omassa työssään
 • toimia hyvinvointivalmentajan tehtävissä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Koulutuksen laajuus on 900 tuntia (35 op). Lähiopetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet ja interaktiiviset pienryhmä- ja parityöskentelyosuudet. Lähipäiviin sisältyy myös Palestra-harjoituksia, (kokemukselliseen oppimiseen perustuva harjoittelu), joissa opintojakson aiheita syvennetään valmentaen. Etäopiskelupäivinä suoritetaan omaan ja asiakkaan hyvinvointiin liittyviä oppimistehtäviä ja laaditaan hyvinvointisuunnitelma.

 

 • 18 lähiopetuspäivää (144 h)
 • Oppimispäiväkirja (100 h)
 • Etätehtävät (120 h)
 • Tietoisuusharjoitukset (216 h)
 • Harjoitusvalmennukset ja raportointi (120 h)
 • Valmennukselliset välineet (50 h)
 • Hyvinvointisuunnitelma (50 h)
 • Opinnäytetyö (100 h)
AIKATAULU

Lähiopetusjaksot (144 h)   Klo 10:00 – 17:30

 1. jakso: 27.-28.10.2018
 2. jakso: 1.-2.12.2018
 3. jakso: 12.-13.1.2019
 4. jakso: 23.-24.2.2019
 5. jakso: 23.-24.3.2019
 6. jakso: 13.-14.4.2019
 7. jakso: 18.-19.5.2019
 8. jakso: 15.-16.6.2019
 9. jakso: 24.-25.8.2019

Lähiopetusjaksojen väliin sijoitetaan 30 etäopiskelupäivää.

HAKEUTUMINEN

Koulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen sähköisen järjestelmän kautta 15.10.2018  mennessä.

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskokeet. Koulutukseen valinta tapahtuu henkilökohtaisen haastattelun, kirjallisen tehtävän sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella. Hakijalta edellytetään hyviä psykososiaalisia taitoja ja empatiakykyä sekä sitoutuneisuutta koulutukseen.

Soveltuvuuskokeet järjestetään
27.8.2018, 24.9.2018 sekä 15.10.2018. Hakijoihin ollaan yhteydessä ja heidän kanssaan sovitaan soveltuvuuskoeaika. Kokeeseen on hyvä varata noin 2h aikaa.

Mikäli hakija on soveltuva koulutukseen, tulee hänen vahvistaa opiskelupaikka 28.9.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.

 

KUSTANNUKSET JA PERUUTUSEHDOT

HINTA:

15.8.2018 mennessä ilmoittautuneille koulutus EARLY BIRD- hintaan 2300€

Koulutuksen hinta on 2 400 €.

Koulutus laskutetaan kymmenessä (10) erässä. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit.

Opetushallituksen Peräpohjolan Opistolle myöntämää opintoseteliavusta opintomaksujen alentamiseen voivat hakea työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, peruskoulun päättäneet ja maahanmuuttajat. Opintoseteliavustuksen suuruus on 300–1000 euroa.

Lähiopetusjaksojen matkustus,- asumis- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.

Yöpyminen Hotelli Joentalossa opiskelijahintaan

 • 1-hengen huone 55 € /yö,.sisältää aamiaisen
 • 2-hengen huone 35 € /yö, sisältää aamiaisen

 

PERUUTUSEHDOT:

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen vahvistamispäivään (28.9.2018) saakka. Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.  Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen vahvistamispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

LISÄTIETOJA:

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Transformative Coaching Lab & Transformative Coaching Academy:n hyvinvointivalmentajien asiantunteva koulutustiimi.
Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa koulutusjohtaja Leena Vainio, transformativecoachinglab@gmail.com.
Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat:
p. 050 5694396, koulutus@ppopisto.fi
Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This