fbpx
Peräpohjolan Opisto

Opi tukemaan ja ohjaamaan

Koulunkäynnin ja

aamu- ja iltapäivätoiminnan

ohjauksen ammattitutkinto

Haku on käynnissä- Uusi ryhmä alkaa elokuussa 2018

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJALTA EDELLYTETÄÄN

Työ edellyttää soveltuvuutta alan haasteellisiin työtehtäviin sekä aitoa kiinnostusta eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten parissa toimimiseen. Keskeiset vaatimukset työssä ovat hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja toimii yksilölähtöisesti yhteistyössä eri verkostojen kanssa sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa työtä. Monikulttuuriset perheet ovat osa yhä monimuotoisempaa yhteistyötä.

 

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA OSAA

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja hallitsee tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet ja edellytykset osaa  hyödyntää ilmaisutaitojaan toiminnan ohjauksessa. Erilaisten ryhmien ohjauksessa korostuvat itsenäisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taidot. Työ vaatii havainnointikykyä ja tilanteiden tunnistamis- ja arviointikykyä sekä harkintaan perustuvaa kriittistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanutosaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat.

TUTKINNON RAKENNE

Tutkinnon osat:
1. Ammatissa toimiminen
2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3. Oppiminen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
ja valinnainen tutkinnon osa
5. Yrittäjyys

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena joko työn ohessa tai päätoimisesti opiskellen. Koulutus kestää yhdestä puoleentoista vuotta.

Päätoiminen opiskelu toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena, joka sisältää tietopuolisia opintoja, työssäoppimista ja oppimistehtäviä mm. verkko-oppimisympäristössä.

HAKEUTUMINEN JA PÄÄSYVAATIMUKSET

Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksen hakujärjestelmän kautta.

Uusi ryhmä alkaa elokuussa 2018.

Pääsyvaatimuksina on 18 vuoden ikä ja peruskoulu, ylioppilastutkinto, soveltuva perustutkinto tai muuten hankittu pätevyys alalle sekä riittävä terveydentila ja soveltuvuus alalle. Ammattitutkintoa suorittamaan voi siis hakeutua ilman ammatillista perustutkintoa, jos tarvittava osaaminen on hallussa. Ohjaajakokemus vammaisten ja/tai lasten ja nuorten parissa sekä kasvatusalan opinnot katsotaan eduksi. Opistolla noudatetaan SORA-lainsäädäntöä ( 28/011/2015 .)

KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opiskelukustannukset
Opintomaksu on 150 €/lukukausi.

Suoraan tutkintotilaisuuksilla etenevien hinnat opistolta.

Opintososiaaliset etuudet:

Työttömien on mahdollista opiskella työttömyysetuudella.
Ota yhteyttä lähimpään TE-toimistoon ennen koulutukseen hakeutumista, jotta kouluttautumisesi on hyväksytty osaksi suunnitelmaasi. Lisätietoa löydät: www.te-palvelut.fi

Opintotuki
Lisätietoja: http://www.kela.fi

Aikuiskoulutusrahasto:
Lisätietojawww.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille

NÄYTTÖTUTKINTO

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita on tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. Koulutus- ja suoritusvaihtoehdot vaihtelevat opiskelijan pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja ammatillisten osaamistarpeiden pohjalta. Tutkinnon suorittaminen toteutuu henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja näyttötutkintojärjestelmästä Opetushallituksen sivuilla.

Näyttötutkinnon perusteet (pdf)

OPPISOPIMUS

On tarkoitettu henkilölle, jolla on alan kokemusta, mutta jolta puuttuu muodollinen pätevyys. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia tutkinto työn ohessa.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • solmitaan työnantajan, oppisopimustoimiston ja työntekijän välisenä sopimuksena
 • työsopimukseen perustuva koulutusmuoto
 • joustava tapa hankkia ammattitaito tai pätevöityä
 • valmistavan koulutuksen; tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestää Peräpohjolan Opisto. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla, josta vastaa työnantaja.
 • polku työelämään

Miten oppisopimuskoulutukseen pääsee?

Jos sinulla on jo työpaikka, selvitä koulutustarpeesi ja ota yhteys työnantajaasi. Olkaa yhteydessäoppisopimustoimistoon, josta saatte tarvittavat lisäohjeet. Muutoin oppisopimuspaikkaa haetaan kuten työpaikkaa yleensä. Etsi itse kouluttamisesta kiinnostunut työnantaja ja kerro hänelle halukkuudestasi oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavat tutkinnot Peräpohjolan Opistolla:

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

http://www.oph.fi/oppisopimus

Lisätietoja 050 569 4396 tai koulutus(at)ppopisto.fi

MAHDOLLISET TYÖPAIKAT
 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • päivähoito
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • vapaa-ajan toiminnot
 • vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
 • maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus
 • ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
 • ammatilliset tutkintokoulutukset sekä lukio
 • henkilökohtaisena avustajana toimiminen

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This