fbpx
Peräpohjolan Opisto

Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.

Lisätietoja: Kansanlääkintäseura

 

KOULUTUSTEN RAKENNE
PERUSKOULUTUS

 • oppipojat perehdytetään ihmisen anatomiseen kokonaisuuteen hoidollisten otteiden kautta
 • lähikoulutusjaksoilla käydään läpi liikeratojen kautta tapahtuvaa vaikuttamista eri osa-alueisiin, mihin osa-alueisiin hermopuristukset aiheuttavat heijasteita, miten veren- ja kudosnestekiertojen lukkiutuminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan
 • oppipojat perehtyvät liikeratojen vaikutukseen kehossa sekä kehon anatomian tunnistamiseen keskenään.

Peruskoulutuksen laajuus

 • lähiopetus: 4 x 20 = 80 h
 • etäopiskelu: 477 h
 • opinto-ohjaus: n. 2 h
 • kirjattuja harjoitushoitoja min. 60  kohdistuen mahdollisimman useaan henkilöön lähipiirissä
 • Kurssien hinta on 190 euroa / lähiopetusviikonloppu

 

JATKOKOULUTUS

 • hoitolinjojen vaikutus kehoon ja kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla
 • lähikoulutukseen otetaan hoidettavaksi muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia asiakkaita

Jatkokoulutuksen laajuus

 • lähiopetus: 4 x 20 h = 80 h
 • etäopiskelu: vähintään 490 h
 • opinto-ohjaus: n. 1 h
 • kirjattuja asiakashoitoja min 120 kohdistuen mahdollisuuksien mukaan 30 eri asiakkaaseen
 • Kurssien hinta on 190 euroa/ lähiopetusviikonloppu

 

SEURANTAKOULUTUS

 • keskitytään lukemaan kehossa olevat muutokset ja vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaisen jäsenkorjaukseen kokonaisvaltaisena hoitomuotona
 • ennen nimikkeen myöntämistä kisällit osoittavat riittävän taidot näyttökokeessa, jonka valvojina toimivat mestaritason osaajat
 • Seurantakurssien hinta 210euro/ lähiopetusviikonloppu

Seurantakoulutuksen laajuus

 • lähiopetus:  5 x 20 h = 100 h
 • valvottuja hoitoja 5 kpl

Seurantakoulutuksen etäopiskelu: 475 h

 • asiakashoidot
 • kirjallinen päättötyö (seminaarityö) esim. 5:n eri asiakkaan polvivaivan hoitaminen, alkutila, hoitosuunnitelma, tehtyjen hoitojen kuvaus ja hoitotulokset
 • portfolion kokoaminen koko opiskelun ajanjaksolta
 • yritystoiminta (itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä)
KOULUTUSTEN AIKATAULUT

LUKUVUOSI 2018-2019

Jatkokurssi (v.2017 aloittanut ryhmä)
4. Lähiopetusjakso 25.-26.5.2019

Seurantakurssi (v.2016 aloittanut ryhmä)
4. Lähiopetusjakso 18.5.-19.5.2019
5. Lähiopetusjakso 16.-18.8.2019 näyttö

Peruskurssi (v. 2018 aloittanut ryhmä)
4. Lähiopetusjakso 23.-24.2.2019

Lukuvuosi 2019-2020
UUSI peruskurssi alkaa
1. Lähiopetusjakso 10.-11.8.2019
2. Lähiopetusjakso 5.-6.9.2019 

     

    ILMOITTAUTUMINEN
    Ilmoittautuminen

    Yksittäisille lähiopetusjaksoille: koulutus@ppopisto.fi

    Ilmoittautuminen

    Uuteen koulutukseen: oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta.

    KUSTANNUKSET
    Lähetämme jokaisesta lähiopetusviikonlopusta erikseen laskun.

    Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan muodostuu seuraavista osista:

    peruskoulutus 4 x 190 €
    jatkokoulutus 4x 190 €
    seurantakoulutus 5x 210 €
    näyttökoemaksu 160€

    Ota yhteyttä    Täytä kaikki kentät Lähetä

    Lähetys onnistui...

    Share This