Peräpohjolan Opisto

Elinikäisen oppimisen tukeminen

Kasvatustieteen
perusopinnot 25 op

Suorita yksittäisiä opintojaksoja!

Kasvatustieteen perusopinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksesta, koulutuksesta ja opetuksesta. Opintoja voi hyödyntää useissa eri työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Peräpohjolan Opisto järjestää Kasvatustieteen perusopinnot Lapin yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. Tukea saat opintojaksojen opettajilta, tuutorilta ja muilta opiskelijoilta.

Kasvatustieteen perusopinnoista voi suorittaa 25 opintopisteen opintokokonaisuuden tai valita yksittäisiä opintojaksoja.

Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Lapin yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa
 • parantaa mahdollisuuksia ja valmiuksia hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista
 • kohentaa yleissivistystä ja mahdollistaa uudet aluevaltaukset
KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN RAKENNE
 • Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
 • Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
 • Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
 • Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op
AIKATAULU

Aikuiskasvatus ja mediakasvatus

ti 13.3.2018 klo 16.30-20.30
Tuutori-ilta, Jaana Karjalainen

ti 16.5.2018  klo 16.30-20.30
Luento, Heli Ruokamo ja Kirsti Lempiäinen
Oppimistehtävän palautus 10.6.2018 mennessä

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 15.9.2017 mennessä.

Voit lukuvuoden aikana tiedustella mahdollisuutta osallistua yksittäisiin opintokokonaisuuksiin koulutus@ppopisto.fi

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 345 euroa.
Yksittäisen opintojakson hinta on 120 euroa.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (keskimäärin alle 5 opintopistettä kuukaudessa), mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

 

 

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This