Elinikäisen oppimisen tukeminen

Kasvatustieteen
perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä. Opinnot alkavat syys-lokakuussa.

Kasvatustieteen perusopinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksesta, koulutuksesta ja opetuksesta. Opintoja voi hyödyntää useissa eri työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Peräpohjolan Opisto järjestää Kasvatustieteen perusopinnot Lapin yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. Tukea saat opintojaksojen opettajilta, tuutorilta ja muilta opiskelijoilta.

Kasvatustieteen perusopinnoista voi suorittaa 25 opintopisteen opintokokonaisuuden tai valita yksittäisiä opintojaksoja.

Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Lapin yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa
 • parantaa mahdollisuuksia ja valmiuksia hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista
 • kohentaa yleissivistystä ja mahdollistaa uudet aluevaltaukset
KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN RAKENNE
 • Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
 • Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
 • Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
 • Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op
AIKATAULU

Opetus ja tuutori-illat jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 1.9.2017 mennessä.

Voit lukuvuoden aikana tiedustella mahdollisuutta osallistua yksittäisiin opintokokonaisuuksiin koulutus@ppopisto.fi

 

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 345 euroa.
Yksittäisen opintojakson hinta on 120 euroa.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (enintään 5 opintopistettä kuukaudessa) tai päätoimisesti, jos TE-toimisto hyväksyy opinnot osaksi työttömän työllistymissuunnitelmaa. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi tai  050 569 4396

Share This
Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...