Peräpohjolan Opisto

Opinnot soveltuvat henkilöstön kehittämiseen

Tavoitteena opiskelupaikka kauppiksessa? Aloita opinnot jo nyt!

Kauppatieteiden perusopinnot 25 op

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kauppakorkeakoulun oppiaineiden opintojaksoja (kursseja) ja opintokokonaisuuden. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun, avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta. Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Peräpohjolan Opisto järjestää Kauppatieteet Turun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. Tukea saat opintojaksojen opettajilta, tuutorilta ja muilta opiskelijoilta.

Kauppatieteiden perusopinnoista voi suorittaa 25 opintopisteen opintokokonaisuuden tai valita yksittäisiä opintojaksoja.

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Turun yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa
 • parantaa mahdollisuuksia ja valmiuksia hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista
 • kohentaa yleissivistystä ja mahdollistaa uudet aluevaltaukset
KAUPPATIETEIDEN PERUSOPINTOJEN RAKENNE
 • Organisaatiot ja johtaminen 5 op
 • Henkilöstöjohtaminen 5 op
 • Muutoksen johtaminen 5 op
 • Työhyvinvointi 5 op
 • Organizational behaviour and leadership 5 op
AIKATAULU

Organisaatiot ja johtaminen lähiopetus 4.-6.10.2018+ loppuosuus verkossa
Henkilöstöjohtaminen verkkokurssi (kevät 2019)
Muutoksen johtaminen verkkokurssi (syksy 2018)
Työhyvinvointi lähiopetus 6.-10.5.2019
Organizational behaviour and leadership lähiopetus 25.2.-1.3.2019

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 

Voit lukuvuoden aikana tiedustella mahdollisuutta osallistua yksittäisiin opintokokonaisuuksiin koulutus@ppopisto.fi

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 430€ (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun)
Yksittäisen opintojakson hinta on 10€/opintopiste + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (keskimäärin alle 5 opintopistettä kuukaudessa), mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

 

 

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This