fbpx
Peräpohjolan Opisto

Musiikki hoitaa ja kuntouttaa

Musiikkiterapian

perusopinnot 30 op

Hakuaika on päättynyt

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen tietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapiassa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa. Musiikkiterapiaa sovelletaan myös kehitysvammahuollossa, vanhustenhoidossa, avohoidossa, ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. Musiikkiterapian opinnot soveltuvat erityisen hyvin hoito-, erityiskasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niihin aikoville.

Peräpohjolan Opisto järjestää Musiikkiterapian opinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantai-iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Musiikkiterapian perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian korkeakoulututkintoa tai Eino Roiha instituutin musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavaa koulutusta
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen erikoisasiantuntemuksen lisääntymisen myötä
PERUSOPINTOJEN RAKENNE

Musiikkiterapian perusopintokokonaisuus, 30 op, koostuu seuraavista opintojaksoista, joita ei voi suorittaa yksittäin.

 • Johdatus musiikkiterapiaan 5 op
 • Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta 5 op
 • Musiikkiterapian erityismenetelmiä 5 op
 • Musiikkipsykologia I 3 op
 • Musiikin kehityspsykologia 2 op
 • Kokemuksellinen osuus 5 op
 • Kirjallinen työ 5 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
AIKATAULU

Lähiopetusta on noin kerran kuussa syys- ja kevätlukukaudella. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 22.9.2017 mennessä.

 

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (30 op) hinta on 900 euroa ja se voidaan laskuttaa erissä. Opetushallituksen Peräpohjolan Opistolle myöntämää opintoseteliavusta opintomaksujen alentamiseen voivat hakea työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, peruskoulun päättäneet ja maahanmuuttajat. Opintoseteliavustuksen suuruus on 300–500 euroa.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (keskimäärin alle 5 opintopistettä kuukaudessa), mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi tai  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This