Peräpohjolan Opisto

Elokuussa tavataan!

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä.

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJALTA EDELLYTETÄÄN

Nuoriso- ja vapaa-aika-alan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua.

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJA OSAA

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja osaa käyttää nuoriso- ja vapaa-aika-alan keskeisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä valitsemiensa opintojen ja työelämän vaatimusten mukaisesti. Nuoriso- ja vapaa-aika-alan ohjausmenetelmien monipuolinen soveltaminen on hänen työnsä erityisosaamista. Alan ammattilainen toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja sopimusten mukaisesti. Hän noudattaa työssään nuoriso- ja vapaa-aika-alan ammattietiikkaa ja pyrkii aina oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. Hän noudattaa hyviä käytöstapoja kaikissa tilanteissa. Hän toimii sovittelevasti kaikissa työhönsä liittyvissä ongelmatilanteissa. Alan ammattilainen osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia työelämän tarpeiden mukaisesti. Hän on avarakatseinen ja tasa-arvoinen toisia ihmisiä kohtaan. Hän ottaa toiset ihmiset huomioon ja ymmärtää ihmisten erilaisia elämäntilanteita, mielipiteitä ja tunteita. Hän hallitsee omat tunteensa ohjaus- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hän arvostaa omaa ammattiaan, on motivoitunut kehittämään -itseään ja työtään ja osaa arvioida ammatillista kasvuaan ja kehittämistarpeitaan. Hänellä on elinikäisen oppimisen taidot.

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista

Ohjaajuus 35 osp
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp
Ohjauksen menetelmät 30osp
Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

MAHDOLLISET TYÖPAIKAT
 • kaupungin/kunnan nuorisotoimi
 • liikuntatoimi
 • erilaiset hankkeet
 • koulu
 • iltapäiväkerhotoiminta
 • tyttöjen – tai poikien talo
 • hiihtokeskus
 • työpaja tai työvoimalasäätiö
 • järjestö
 • etsivä nuorisotyö
 • vastaanottokeskus
 • lastensuojelulaitos
 • asuntola
 • nuorisokeskus
 • seurakunta
 • matkailupalveluyritykset
 • nuorten tieto – ja neuvontapalvelut
HAKEUTUMINEN

Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksen hakujärjestelmän kautta.

Koulutukseen on jatkuva haku.

OPINTOSOSIAALISET EDUT

RUOKAILU

Perustutkinnon suorittajana saat yhden ilmaisen aterian päivässä.

OPINTOTUKI

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki

KOULUMATKATUKI

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada koulumatkatukea. Lisätietoja: http://www.kela.fi/koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos

 • koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 • koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja
 • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

OPPISOPIMUS

On tarkoitettu henkilölle, jolla on alan kokemusta, mutta jolta puuttuu muodollinen pätevyys. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia tutkinto työn ohessa.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • solmitaan työnantajan, oppisopimustoimiston ja työntekijän välisenä sopimuksena
 • työsopimukseen perustuva koulutusmuoto
 • joustava tapa hankkia ammattitaito tai pätevöityä
 • valmistavan koulutuksen; tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestää Peräpohjolan Opisto. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla, josta vastaa työnantaja.
 • polku työelämään

Miten oppisopimuskoulutukseen pääsee?

Jos sinulla on jo työpaikka, selvitä koulutustarpeesi ja ota yhteys työnantajaasi. Olkaa yhteydessäoppisopimustoimistoon, josta saatte tarvittavat lisäohjeet. Muutoin oppisopimuspaikkaa haetaan kuten työpaikkaa yleensä. Etsi itse kouluttamisesta kiinnostunut työnantaja ja kerro hänelle halukkuudestasi oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavat tutkinnot Peräpohjolan Opistolla:

 • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 180 osp
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

http://www.oph.fi/oppisopimus

Lisätietoja 050 569 4396 tai koulutus(at)ppopisto.fi

Koulutusta koskeviin kysymyksiin vastaa 15.6. asti ja 7.8.2017 lähtien opettaja Nina Hämäläinen, p. 050 – 555 1330 tai nina.hamalainen@ppopisto.fi

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This