fbpx
Peräpohjolan Opisto

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä.

NUORISO- JA YHTEISÖNOHJAAJALTA EDELLYTETÄÄN

Nuoriso- ja yhteisöalan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua.

NUORISO- JA YHTEISÖNOHJAAJA OSAA

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja osaa käyttää nuoriso- ja yhteisö-alan keskeisiä ohjausmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä valitsemiensa opintojen ja työelämän vaatimusten mukaisesti. Nuoriso- ja yhteisö-alan ohjausmenetelmien monipuolinen soveltaminen on hänen työnsä erityisosaamista. Alan ammattilainen toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja sopimusten mukaisesti. Hän noudattaa työssään nuoriso- ja yhteisö-alan ammattietiikkaa ja pyrkii aina oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. Hän noudattaa hyviä käytöstapoja kaikissa tilanteissa. Hän toimii sovittelevasti kaikissa työhönsä liittyvissä ongelmatilanteissa. Alan ammattilainen osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia työelämän tarpeiden mukaisesti. Hän on avarakatseinen ja tasa-arvoinen toisia ihmisiä kohtaan. Hän ottaa toiset ihmiset huomioon ja ymmärtää ihmisten erilaisia elämäntilanteita, mielipiteitä ja tunteita. Hän hallitsee omat tunteensa ohjaus- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hän arvostaa omaa ammattiaan, on motivoitunut kehittämään -itseään ja työtään ja osaa arvioida ammatillista kasvuaan ja kehittämistarpeitaan. Hänellä on elinikäisen oppimisen taidot.
NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA PERUSTUTKINNON RAKENNE
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista Pakolliset tutkinnon osat 110 osp Ammatillinen kohtaaminen kasvatus – ja ohjausalalla, 15 osp Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat, 35 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 15 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
MAHDOLLISET TYÖPAIKAT
 • kaupungin/kunnan nuorisotoimi
 • liikuntatoimi
 • erilaiset hankkeet
 • koulu
 • iltapäiväkerhotoiminta
 • tyttöjen – tai poikien talo
 • hiihtokeskus
 • työpaja tai työvoimalasäätiö
 • järjestö
 • etsivä nuorisotyö
 • vastaanottokeskus
 • lastensuojelulaitos
 • asuntola
 • nuorisokeskus
 • seurakunta
 • matkailupalveluyritykset
 • nuorten tieto – ja neuvontapalvelut
HAKEUTUMINEN
YHTEISHAKU: Ammatillisen koulutuksen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yhteishaku on keväällä 2019. Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat. Yhteishaussa haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. JATKUVA HAKU: Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa vaan päähakuväyläsi on jatkuva haku. Peräpohjolan Opiston eri ammatillisiin koulutuksiin voit hakea opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksen hakujärjestelmän kautta.
OPETUSSUUNNITELMA
OPINTOSOSIAALISET EDUT

RUOKAILU

Perustutkinnon suorittajana saat yhden ilmaisen aterian päivässä.

OPINTOTUKI

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki

KOULUMATKATUKI

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada koulumatkatukea. Lisätietoja: http://www.kela.fi/koulumatkatuki Voit saada koulumatkatukea, jos
 • koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 • koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja
 • teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.
Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.
OPPISOPIMUS
On tarkoitettu henkilölle, jolla on alan kokemusta, mutta jolta puuttuu muodollinen pätevyys. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia tutkinto työn ohessa.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • solmitaan työnantajan, oppisopimustoimiston ja työntekijän välisenä sopimuksena
 • työsopimukseen perustuva koulutusmuoto
 • joustava tapa hankkia ammattitaito tai pätevöityä
 • valmistavan koulutuksen; tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestää Peräpohjolan Opisto. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla, josta vastaa työnantaja.
 • polku työelämään

Miten oppisopimuskoulutukseen pääsee?

Jos sinulla on jo työpaikka, selvitä koulutustarpeesi ja ota yhteys työnantajaasi. Olkaa yhteydessä oppisopimustoimistoon, josta saatte tarvittavat lisäohjeet. Muutoin oppisopimuspaikkaa haetaan kuten työpaikkaa yleensä. Etsi itse kouluttamisesta kiinnostunut työnantaja ja kerro hänelle halukkuudestasi oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavat tutkinnot Peräpohjolan Opistolla:

 • Nuoriso- ja vapaa-yhteisöohjauksen perustutkinto 180 osp
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
http://www.oph.fi/oppisopimus Lisätietoja 050 569 4396 tai koulutus(at)ppopisto.fi

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This