fbpx
Peräpohjolan Opisto

Ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. 

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. 


TUTKINNON RAKENNE

Tutkinnon laajuus on 150 0sp

Pakollinen tutkinnon osa
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat | valitaan kaksi kolmesta

 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa I 50 osp
 • Osaamisen ja työllisyyden ohjaus I 50 osp
 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä | 5o osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 50 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus I 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä I 40 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen | 20 osp
 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä | 20 osp
 • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen | 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen | 10 osp
MAHDOLLISET TYÖPAIKAT

Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä. 

HAKEUTUMINEN

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Olethan ensin yhteydessä lähinpään oppisopimustoimistoon.

OPPISOPIMUS

On tarkoitettu henkilölle, jolla on alan kokemusta, mutta jolta puuttuu muodollinen pätevyys. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia tutkinto työn ohessa.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • solmitaan työnantajan, oppisopimustoimiston ja työntekijän välisenä sopimuksena
 • työsopimukseen perustuva koulutusmuoto
 • joustava tapa hankkia ammattitaito tai pätevöityä
 • valmistavan koulutuksen; tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestää Peräpohjolan Opisto. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla, josta vastaa työnantaja.
 • polku työelämään

Miten oppisopimuskoulutukseen pääsee?

Jos sinulla on jo työpaikka, selvitä koulutustarpeesi ja ota yhteys työnantajaasi. Olkaa yhteydessä oppisopimustoimistoon, josta saatte tarvittavat lisäohjeet. Muutoin oppisopimuspaikkaa haetaan kuten työpaikkaa yleensä. Etsi itse kouluttamisesta kiinnostunut työnantaja ja kerro hänelle halukkuudestasi oppisopimuskoulutukseen.

http://www.oph.fi/oppisopimus

Lisätietoja 050 569 4396 tai koulutus(at)ppopisto.fi

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi, p. 050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This