Peräpohjolan Opisto

Ponnista kasvatus- ja ohjausalalle

Open korkeakoulupolku


Open korkeakoulupolku on lukuvuoden mittainen opintolinja, joka antaa teoreettista pohjaa ja käytännön valmiuksia kasvatus- ja ohjausalan jatko-opintoihin. Opintoihin sisältyy Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaiset Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osia ja valmennusta VAKAVA-kokeeseen.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, tutustumiskäynneistä sekä yliopistoarvosanaopintojen luennoista, itsenäisistä oppimistehtävistä ja/tai tenteistä.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös muita opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja PPO:n avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (ei sisälly linjan hintaan).

Open korkeakoulupolku ei valmista tutkintoon. Linjan suorittamisesta saa todistuksen ja 6 lisäpistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen osallistujilla säilyy oikeus hakea ensikertalaisena korkeakoulujen yhteishaussa. Toisen asteen opintotuki ei myöskään kuluta korkeakouluopintojen tukiaikaa.

 

OPEN KORKEAKOULUPOLUN RAKENNE

Opintoihin orientoivat opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Akateemiset opiskelutaidot
Ohjaajuuden perusteet
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opintoja
Tasa-arvoverkkokurssi
VAKAVA-valmennuskurssi
Harjoittelu

MAHDOLLISET JATKO-OPINTOPAIKAT

Open korkeakoulupolulla preppaat itseäsi pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin ja saat valmiuksia jatko-opintoihin, kun tähtäimessäsi on esim.
• Kasvatustiede (yleinen tai aikuiskasvatustiede)
• Luokanopettajakoulutus
• Varhaiskasvatuksen koulutus
• Erityispedagogiikka
• Sosionomi (AMK)

HAKEUTUMINEN

Hakeminen tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta.

KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opintomaksu: 2 450 €
Opintomaksu sisältäen lounaan: 2 750 €
Laskutetaan seitsemässä erässä.

Open korkeakoulupolun hintaan sisältyvät opetus, opintomateriaalit, opiston atk-laitteiston käyttö, yliopistoarvosanaopinnot ja VAKAVA-valmennuskurssi.

Linjalla opiskelevalla on mahdollisuus hakea KELA:n opintorahaa, asumislisää sekä opintolainan valtiontakausta. Opiskelija voi myös hakea opintoseteliavustusta opiskelukustannuksiin.

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttä



Täytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This