Peräpohjolan Opisto

Ponnista kasvatus- ja ohjausalalle

Open korkeakoulupolku

Uusi kurssi syksyllä 2018.

Open korkeakoulupolku on lukuvuoden mittainen opintolinja, joka antaa teoreettista pohjaa ja käytännön valmiuksia kasvatus- ja ohjausalan jatko-opintoihin. Opintoihin sisältyy Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaiset Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osia ja valmennusta VAKAVA-kokeeseen.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, tutustumiskäynneistä sekä yliopistoarvosanaopintojen luennoista, itsenäisistä oppimistehtävistä ja/tai tenteistä.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus suorittaa myös muita opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja PPO:n avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (ei sisälly linjan hintaan).

Open korkeakoulupolku ei valmista tutkintoon. Linjan suorittamisesta saa todistuksen ja 6 lisäpistettä haettaessa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen osallistujilla säilyy oikeus hakea ensikertalaisena korkeakoulujen yhteishaussa. Toisen asteen opintotuki ei myöskään kuluta korkeakouluopintojen tukiaikaa.

Syyslukukausi 4.9.-20.12.2017
Kevätlukukausi 8.1.-27.4.2018

OPEN KORKEAKOULUPOLUN RAKENNE

Opintoihin orientoivat opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Akateemiset opiskelutaidot
Ohjaajuuden perusteet
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opintoja
Tasa-arvoverkkokurssi
VAKAVA-valmennuskurssi
Harjoittelu

MAHDOLLISET JATKO-OPINTOPAIKAT

Open korkeakoulupolulla preppaat itseäsi pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin ja saat valmiuksia jatko-opintoihin, kun tähtäimessäsi on esim.
• Kasvatustiede (yleinen tai aikuiskasvatustiede)
• Luokanopettajakoulutus
• Varhaiskasvatuksen koulutus
• Erityispedagogiikka
• Sosionomi (AMK)

HAKEUTUMINEN

Hakeminen tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta.

KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opintomaksu: 2 450 €
Opintomaksu sisältäen lounaan: 2 750 €
Laskutetaan seitsemässä erässä.

Open korkeakoulupolun hintaan sisältyvät opetus, opintomateriaalit, opiston atk-laitteiston käyttö, yliopistoarvosanaopinnot ja VAKAVA-valmennuskurssi.

Linjalla opiskelevalla on mahdollisuus hakea KELA:n opintorahaa, asumislisää sekä opintolainan valtiontakausta. Opiskelija voi myös hakea opintoseteliavustusta opiskelukustannuksiin.

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This