fbpx
Peräpohjolan Opisto

Tietosuojakäytäntömme

 

Tietosuojakäytäntömme perusteena on kunnioittaa palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Peräpohjolan Opiston opiskelija- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys Ry
Kivirannantie 13-15, 95410 TORNIO
040 7445260 (keskus)
koulutus@ppopisto.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pasi Ojala
Peräpohjolan opisto, Kivirannantie 13-15, 95410 TORNIO
040 7445260 (keskus)
koulutus@ppopisto.fi

Rekisterin nimi

Peräpohjolan opiston asiakas ja –opiskelijarekisteri

Mitkä ovat tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 1. tuotteidemme, koulutuksien ja palvelujemme toimittaminen ja kehittäminen
 2. sopimus- ja muiden lupauksiemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
 3. asiakas- ja opiskelijasuhteen hoitaminen
 4. tapahtumien ja tilaisuuksien ja koulutusten järjestäminen
 5. opiskelijan, asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi
 6. sähköinen suoramarkkinointi
 7. mainosten kohdentaminen omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme evästeitä ja muuta profilointia tunnistamaan verkkokäyttäytymistä ja kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palveluiden kehittämisessä. 

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakas- ja opiskelijarekistereissä seuraavia tietoja.

 1. rekisteröidyn perustiedot: Nimi, asiakasnumero tms yksilöivä tunniste. Opiskelijarekisterissä henkilötunnus.
 2. rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot
 3. opiskelijarekisterissä on arkaluonteisia tietoja, kuten terveyteen tai muuhun opiskelijan opiskelun kannalta välttämättömiä tietoja.
 4. yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten Y- tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot, titteli/arvonimi, oppiarvo, asiakassegmentti, verkko-osoite
 5. mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 6. tapahtumat ja tilaisuudet, osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruoka-rajoitteet
 7. asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista ja koulutuksista.

Kursiivilla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme. Ilman tarvittavia henkilö- tai yritystietoja emme voi tehdä yhteistyötä.  

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi hankimme tietoja tarvittaessa väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja? Tai siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Kaikki mahdollinen henkilötieto pyritään säilyttämään sähköisissä järjestelmissä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat palveluntuottajan palvelimilla (Primus Asio) Pitkäaikainen paperiarkisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilöstöllä on lukittu säilytystila työhuoneessaan tilapäistä henkilötietoa varten.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita opisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin opistolla on muu säilyttämisvelvoite.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Voit lähettää tietopyyntösi osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi  

Tarkastuspyyntö, Kenelle voin sen tehdä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi

Muutokset:

Mikäli muutamme tätä selostetta, merkitsemme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Evästeet:

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, opisto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttämäsi selain tallentaa sinun omalle päätelaitteelle. Eväste-tiedosto sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet sekä vierailetko sivuillamme useamman kerran samalla päätelaitteella ja selaimella.

Peräpohjolan opisto käyttää sivustollaan Google Analytics -verkkosivujen kävijäseurantapalvelua, joka hyödyntää evästeitä. Sillä kerämme anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä parantaaksemme sivuston sisältöä. Google Analytics-palvelu tallentaa anonyymisti tietoja siitä, millä opiston sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

 

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This