Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Yliopistoarvosanaopinnot

Yksittäisiin opintojaksoihin hakeutuminen nonstop-periaatteella.
 
 
Puun takana
 

Yliopistoarvosanaopintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston varsinaista opetusta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan siten liittää osaksi yliopisto- ja muita opintoja.

Opiskelija-alennus

Lukuvuonna 2014-2015 opintonsa aloittaville päätoimisille opiskelijoille myönnämme 30%:n alennuksen yliopistoarvosanojen opintomaksuista.

Yleistä opiskelusta

Avoimen yliopiston alaisuudessa suoritettavat arvosanaopinnot ovat monimuoto-opiskelua, joka perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojensa etenemisestä sekä edellyttää halua itsenäiseen työskentelyyn; kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Tukena opinnoissa on tutoropettaja, teemaluennot ja muut opiskelijat.

Erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perusopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Lapin yliopiston avoimen yliopiston yhteystiedot: www.ulapland.fi/avoin.
Hakulomake
- palautetaan Peräpohjolan Opistolle!

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin hakeudutaan Korppi-käyttöliittymän kautta osoitteessa https://avoin.korppi.jyu.fi  

Opiskelijan kokemus  yliopistoarvosanojen opiskelusta  Peräpohjolan Opistolla.

LUKUVUONNA 2013-2014 toteutamme Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaiset

LUKUVUONNA 2014-2015 toteutettavat yliopistoarvosanaopinnot, pdf:

Opintojen tiedot vahvistuvat kevään 2014 aikana.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaiset

Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaiset