Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Yliopistoarvosanaopinnot

Yksittäisiin opintojaksoihin hakeutuminen nonstop-periaatteella.
 
 
Puun takana
 

Yliopistoarvosanaopintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston varsinaista opetusta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan siten liittää osaksi yliopisto- ja muita opintoja.

Opiskelija-alennus

Lukuvuonna 2014-2015 opintonsa aloittaville päätoimisille opiskelijoille myönnämme 30%:n alennuksen yliopistoarvosanojen opintomaksuista.

Yleistä opiskelusta

Avoimen yliopiston alaisuudessa suoritettavat arvosanaopinnot ovat monimuoto-opiskelua, joka perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojensa etenemisestä sekä edellyttää halua itsenäiseen työskentelyyn; kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Tukena opinnoissa on tutoropettaja, teemaluennot ja muut opiskelijat.

Opiskelijan kokemus  yliopistoarvosanojen opiskelusta  Peräpohjolan Opistolla.

LUKUVUONNA 2014-2015 toteutettavat yliopistoarvosanaopinnot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET:

      Suomi toisena ja vieraana kielenä (25 op)

   https://www.avoin.jyu.fi/

   Ilmoittautuminen Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin: hakulomake

 

LAPIN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET

  Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

   Kasvatustieteen perusopinnot, tutor-istunnot, klo 16.30-20.00:

  • 22.4.2015


http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Avoin-yliopisto/Opetustarjonta-ja-aikataulut

Hakulomake - palautetaan Peräpohjolan Opistolle!

 

Add content from edit mode.