Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Yliopistoarvosanaopinnot

Yksittäisiin opintojaksoihin hakeutuminen nonstop-periaatteella.
 
 
Puun takana
 

Yliopistoarvosanaopintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston varsinaista opetusta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan siten liittää osaksi yliopisto- ja muita opintoja.

Opiskelija-alennus

Lukuvuonna 2014-2015 opintonsa aloittaville päätoimisille opiskelijoille myönnämme 30%:n alennuksen yliopistoarvosanojen opintomaksuista.

Yleistä opiskelusta

Avoimen yliopiston alaisuudessa suoritettavat arvosanaopinnot ovat monimuoto-opiskelua, joka perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojensa etenemisestä sekä edellyttää halua itsenäiseen työskentelyyn; kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Tukena opinnoissa on tutoropettaja, teemaluennot ja muut opiskelijat.

Opiskelijan kokemus  yliopistoarvosanojen opiskelusta  Peräpohjolan Opistolla.

LUKUVUONNA 2014-2015 toteutettavat yliopistoarvosanaopinnot

Opintojen tiedot vahvistuvat kevään 2014 aikana.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET:

      Suomi toisena ja vieraana kielenä (25 op)

HUOM! Mikäli olet jo suorittanut LBIY001 Liikuntabiologian perusteet (5 op) tai vastaavat opinnot, suoritetaan LBIY001 -opintojakson sijasta opintojaksot:

        Ilmoittautuminen Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin: hakulomake

LAPIN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET

        Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

     
        Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)  

       Hakulomake - palautetaan Peräpohjolan Opistolle!

 

Add content from edit mode.