Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Yliopistoarvosanaopinnot

     
 
 
 

Lukuvuosi 2015-2016 (ennakkotieto, muutokset mahdollisia)  

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op Lapin avoin yliopisto
Suomi toisena ja vieraana kielenä 25 op Jyväskylän avoin yliopisto 
Sosiaalityön perusopinnot 25 op Lapin yliopisto
Psykologian perusopinnot 25 op Oulun yliopisto 

Yliopistoarvosanaopintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston varsinaista opetusta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan siten liittää osaksi yliopisto- ja muita opintoja.

Opiskelija-alennus

Lukuvuonna 2014-2015 opintonsa aloittaville päätoimisille opiskelijoille myönnämme 30%:n alennuksen yliopistoarvosanojen opintomaksuista.

Yleistä opiskelusta

Avoimen yliopiston alaisuudessa suoritettavat arvosanaopinnot ovat monimuoto-opiskelua, joka perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojensa etenemisestä sekä edellyttää halua itsenäiseen työskentelyyn; kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Tukena opinnoissa on tutoropettaja, teemaluennot ja muut opiskelijat.

Opiskelijan kokemus  yliopistoarvosanojen opiskelusta  Peräpohjolan Opistolla.

LUKUVUONNA 2014-2015 toteutettavat yliopistoarvosanaopinnot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET:

      Suomi toisena ja vieraana kielenä (25 op)

   https://www.avoin.jyu.fi/

   Ilmoittautuminen Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin: hakulomake

LAPIN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON VAATIMUSTEN MUKAISET

  Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

   Kasvatustieteen perusopinnot, tutor-istunnot, klo 16.30-20.00:

  • 22.4.2015


http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Avoin-yliopisto/Opetustarjonta-ja-aikataulut

Hakulomake - palautetaan Peräpohjolan Opistolle!

Add content from edit mode.