Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Yliopistoarvosanaopinnot

     

 
 

Lukuvuosi 2016-2017

Yo-arvosanat  

Peräpohjolan Opisto on järjestänyt useiden vuosien ajan yliopistoarvosanaopintoja. Opintoja järjestetään yhteistyössä useiden eri yliopistojen kanssa. Lukuvuonna 2016-2017 yhteistyötä tehdään seuraavien yliopistojen kanssa:

  • Lapin  yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto

Opintokokonaisuudet vaihtelevat vuosittain riippuen eri opintojen alueellisesta kysynnästä. Toki mukana on myös kokonaisuuksia, jotka ovat säilyttäneet suosionsa vuodesta toiseen.

KENELLE AVOIN YLIOPISTON ON TARKOITETTU?

Avoimen yliopiston opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat monenlaisia polkuja korkeakouluopintojen pariin. Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston varsinaista opetusta. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan siten liittää osaksi yliopisto- ja muita opintoja. Opiskelu tapahtuu pääosin ilta- ja/tai viikonloppuopintoina ja opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojen eri syistä:

  • Välivuoden pitäjät
  • Ammatinvaihtajat
  • Täydennyskoulutukseksi eri alojen ammattilaisille
  • Tavoitteena uusi ura
  • Mahdollisuus kokeilla eri aloja
  • Kohentaa yleissivistystäsi
  • virkistyä ja innostuaopiskelusta

MITÄ VOI OPISKELLA?

Lukuvuonna 2016-2017 tarjonnassa on seuraavat opintokokonaisuudet:

*Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (Lapin yliopisto)
*Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot 26 op (Jyväskylän yliopisto)
*Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (Itä-Suomen yliopisto)
*Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (Itä-Suomen yliopisto )
*Organisaatioiden ja työyhteisön johtamisen perusopinnot 25 op (Lapin yliopisto)

*Esiintymistaito 2 op (Lay)
*Puheviestintä 2 op (Lay)

 

ILMOITTAUTUMINEN:

Katso kyseisen oppiaineen sivulta

KIINNOSTAAKO OPISKELU PÄÄTOIMISESTI?

Peräpohjolan Opistolla on mahdollisuus opiskella päätoimisesti korkeakouluopintojen linjalla. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opiskelijan saamaan toisen asteen opintotuen ja asumislisän. Katso lisätietoja linjasta  tästä.  

OPINTOJEN PERUMINEN

Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija voi perua maksutta opinnot ennen opintojen alkua. Opintojen alettua, perimme rekisteröintimaksun lisäksi vähintään 100% opintomaksusta. Lääkärin todistuksella voit peruttaa opiskelupaikkasi maksutta. 

Yleistä opiskelusta

Avoimen yliopiston alaisuudessa suoritettavat arvosanaopinnot ovat monimuoto-opiskelua, joka perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojensa etenemisestä sekä edellyttää halua itsenäiseen työskentelyyn; kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen. Tukena opinnoissa on tutoropettaja, teemaluennot ja muut opiskelijat.

Opiskelijan kokemus  yliopistoarvosanojen opiskelusta  Peräpohjolan Opistolla. 
Add content from edit mode.