Peräpohjolan Opisto

Erityistä tukea oppimiseen

Erityispedagogiikan

perusopinnot 25 op

Pari opiskelijaa mahtuu vielä ryhmään! Ilmoittautumisaikaa jatkettu. Opinnot alkavat 4.10.

Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö).

Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Peräpohjolan Opisto järjestää Erityispedagogiikan opinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmä kokoontuu pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin (kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti).

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus

 • sopii kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • on sisällöltään ja vaatimuksiltaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukainen
 • tuottaa opintosuorituksia, jotka voi hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa
 • parantaa mahdollisuuksia ja valmiuksia hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • täydentää ja monipuolistaa ammatillista osaamista
PERUSOPINTOJEN RAKENNE

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus, 25 op, koostuu seuraavista opintojaksoista

 • Erityispedagogiikan perusteet 5 op (ERIP101)
 • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op (ERIP 102)
 • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op (ERIP 103)
 • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op (ERIP 104)
 • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op (ERIP 105)

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
 • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
 • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
 • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
AIKATAULU

Perehdytys

4.10.2017 klo 17–20

ERIP 101 Erityispedagogiikan perusteet

Itsenäinen työskentely: tallenneluennot Kopassa ja kirjallisuus

25.10.2017 klo 17–20
Ryhmänohjaus: tenttiin valmistautuminen

7.11.2017 klo 16:30–20:30
Yleinen tentti
tai
23.11.2017
Etätentti Kopassa

ERIP 102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot

Tutustumiskäyntejä (sovitaan yhdessä).

29.11.2017 klo 17–20
Ryhmänohjaus: purkutilaisuus

Oppimistehtävän palautus 31.12.2017 mennessä

Kevään aikataulu sovitaan yhdessä.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Voit lukuvuoden aikana tiedustella mahdollisuutta osallistua yksittäisiin opintokokonaisuuksiin koulutus@ppopisto.fi

KUSTANNUKSET

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 365 euroa.
Kysy yksittäisen opintojakson hintaa Opistosta koulutus@ppopisto.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (keskimäärin alle 5 opintopistettä kuukaudessa), mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi tai  050 569 4396
Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This