Avoin yliopisto – Johtaminen ja organisointi 25 op

Suorita opinnot joustavasti monimuoto-opiskeluna

Peräpohjolan Opisto järjestää Johtaminen ja organisointi -oppiaineen kursseja Turun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan pääosin iltaisin ja/tai viikonloppuisin Peräpohjolan opistolla Torniossa. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. Tukea saat opintojaksojen opettajilta, tuutorilta ja muilta opiskelijoilta.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun oppiaineiden opintojaksoja (kursseja). Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun, avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Näin haet koulutukseen

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta. 

Ilmoittautumislinkki on suljettu. Pääset opintoihin mukaan ottamalla yhteyttä: koulutus@ppopisto.fi, p. 0400 363 799.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Organisaatiot ja johtaminen, lähiopetus toteutettu syksyllä 2019. Kurssin loppuosuus verkossa.

Muutoksen johtaminen, verkkokurssi 21.10.2019-31.1.2020

Henkilöstöjohtaminen, verkkokurssi 13.1.2020-29.3.2020

Organizational behaviour and leadership, lähiopetus toteutettu helmikuussa 2020.

Työhyvinvointi, verkkokurssi 7.5.2020-15.8.2020

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 430 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

Yksittäisen opintojakson hinta on 10€/opintopiste + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu (lähiopetuskursseissa 20 €, verkkokursseissa 60 €)

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.