RAPEVA® - Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 10 op

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -etäkoulutus perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Koulutuksessa opitaan työstämään ja ohjaamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä  perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja valmentavan työotteen kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Koulutuksessa syvennetään opiskelijan tietoja ratkaisukeskeisyydestä ja vahvistetaan
voimavarasuuntautuneisuutta ja arvostavaa työotetta.

Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Lue lisää alta!

Näin haet koulutukseen

Haku koulutukseen nyt auki!

Koulutukseen voi ilmoittautua 19.10.2023 saakka.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 25 osallistujaa.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 10 op

Perhevalmentaja toimii valmentajana perheissä, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja  myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutus järjestetään kokonaan etänä verkon välityksellä. Koulutuksessa on 4 opiskelujaksoa ja yhteensä 5 opetuspäivää.

Opiskelujaksojen sisältö
Opiskelujaksot koostuvat asiantuntija-alustuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä toiminnallisista harjoituksista.

1. jakso
• Orientoituminen koulutukseen
• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen

2. jakso
• Valmentava työote erilaisissa perheissä
• Perhevalmennustyön prosessi
• Narratiivisuus menetelmänä perheen tarinan tukemisessa

3. jakso
• Tunnetaidot: tunnekieli ja sanaton viestintä apuna valmennustyössä
• Sosiaaliset taidot: itsetuntemus ja identiteetin vahvistaminen vuorovaikutuksessa

4. jakso
• Verkostoyhteistyö
• Prosessikuvausten esittely

Itsenäinen opiskelu jaksojen välissä sisältää:
• valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
• kirjalliset välitehtävät
• vertaisryhmätyöskentely
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys
on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa käyttöön? Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä  perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja valmentavan työotteen kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa  voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.

Opetuspäiviä on yhteensä 5 päivää, jotka toteutetaan alla olevan aikataulun mukaisesti etänä verkon välityksellä Zoom-alustalla. Opetusjaksojen välissä opiskelijat tekevät itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 4 kk. Koulutus vastaa laajuudeltaan 10 op.

1. jakso 14.11.2023
2. jakso 18.12.2023 ja 19.12.2023
3. jakso 9.1.2024
4. jakso 16.2.2024

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Lisäksi hakijalla olisi hyvä olla perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskeisestä työotteesta.

Koulutuksen pääkouluttajana toimii yhteisöpedagogi (AMK), ekspressiivinen taideterapeutti,  mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry Teija Paajanen. Pääkouluttaja vastaa koulutusmateriaalista, lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailee lisäksi Suvi Lehto KM, erityisohjauksen asiantuntija, Eo, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, opinto-ohjaaja.

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat: p. 0400 363 799koulutus@ppopisto.fi

Vuoden 2023 koulutuksen hinta on 1450 €. Koulutus laskutetaan kolmessa (3) erässä opetusjaksojen (2.-4.) jälkeen. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä 250 euron varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (19.10.2023) saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.