fbpx
Peräpohjolan Opisto

Erityistä tukea yksilöille ja perheille

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaaja on ammattilainen, joka toimii lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat lisätä osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelyyn.

LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJALTA EDELLYTETÄÄN

Lasten ja nuorten erityisohjaajalta edellytetään vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joita hän soveltaa työssään. Lasten ja nuorten erityisohjaajan tulee kyetä toimimaan moniammatillisessa työryhmissä ja verkostoissa lasten, nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntijana.

 

LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJA OSAA

Lasten ja nuorten erityisohjaajan keskeistä osaamista ovat sosiaaliset ja verkostoitumisen taidot sekä kyky tunnistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ohjauksen tarpeita ja kehittämiskohteita. Hän osaa toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä ja ymmärtää sosiaalisten ongelmien syntytaustaa ja niiden vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön.

TUTKINNON RAKENNE

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista

Pakolliset tutkinnon osat
1. Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat (toisen on oltava joko 4. tai 5.)

4.  Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
5.  Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
6.  Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
7.  Yrittäjänä toimiminen

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.  

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena joko työn ohessa tai päätoimisesti opiskellen. Koulutus kestää yhdestä puoleentoista vuotta.

Koulutus toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena, joka sisältää tietopuolisia opintoja, työssäoppimista ja oppimistehtäviä mm. verkko-oppimisympäristössä.

HAKEUTUMINEN JA PÄÄSYVAATIMUKSET

Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksen hakujärjestelmän kautta.

Pääsyvaatimuksina on vähintään 18 vuoden ikä, perustutkinto tai muuten hankittu pätevyys alalle sekä ohjauskokemusta. Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan koulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta lasten ja/tai nuorten kanssa työskentelemisestä. Opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta sekä soveltuvuutta alalle. Koulutuksessa noudatetaan SORA-lainsäädäntöä (28/011/2015 .)

KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opintomaksu on 450 € eli 150 €/lukukausi.

Suoraan tutkintotilaisuuksilla etenevien hinnat opistolta.

Työttömien on mahdollista opiskella työttömyysetuudella.

Ota yhteyttä lähimpään TE-toimistoon ennen koulutukseen hakeutumista, jotta kouluttautumisesi on hyväksytty osaksi suunnitelmaasi. Lisätietoa löydät: www.te-palvelut.fi

Opintotuki: http://www.kela.fi

Aikuiskoulutusrahasto:

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille

NÄYTTÖTUTKINTO

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita on tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. Koulutus- ja suoritusvaihtoehdot vaihtelevat opiskelijan pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja ammatillisten osaamistarpeiden pohjalta. Tutkinnon suorittaminen toteutuu henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja näyttötutkintojärjestelmästä Opetushallituksen sivuilla.

Näyttötutkinnon perusteet

OPPISOPIMUS

On tarkoitettu henkilölle, jolla on alan kokemusta, mutta jolta puuttuu muodollinen pätevyys. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia tutkinto työn ohessa.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • solmitaan työnantajan, oppisopimustoimiston ja työntekijän välisenä sopimuksena
 • työsopimukseen perustuva koulutusmuoto
 • joustava tapa hankkia ammattitaito tai pätevöityä
 • valmistavan koulutuksen; tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestää Peräpohjolan Opisto. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla, josta vastaa työnantaja.
 • polku työelämään

Miten oppisopimuskoulutukseen pääsee?

Jos sinulla on jo työpaikka, selvitä koulutustarpeesi ja ota yhteys työnantajaasi. Olkaa yhteydessä oppisopimustoimistoon, josta saatte tarvittavat lisäohjeet. Muutoin oppisopimuspaikkaa haetaan kuten työpaikkaa yleensä. Etsi itse kouluttamisesta kiinnostunut työnantaja ja kerro hänelle halukkuudestasi oppisopimuskoulutukseen.

http://www.oph.fi/oppisopimus

MAHDOLLISET TYÖPAIKAT
 • Erityisnuorisotyöntekijä
 • Työpajaohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Henkilökohtainen ohjaaja
 • Projektityöntekijä
 • Ohjaaja

LISÄTIETOJA: koulutus@ppopisto.fi tai p.  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This