You are currently viewing Peräpohjolan Opisto Torniossa investoi merkittävästi

Peräpohjolan Opisto Torniossa investoi merkittävästi

  • Artikkeli julkaistu:15 kesäkuun, 2023

Peräpohjolan Opisto Torniossa käynnistää arkkitehti G. A. Branderin suunnitteleman jugendtyylisen opistorakennuksen, Niilontalon peruskorjauksen. Talo on valmistunut 1904.

Peräpohjolan Opisto on mukana Tornion kulttuuriympäristöohjelmassa ja Opiston alue on arvioitu rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokkaaksi kohteeksi, joka liittyy koulutuksen historiaan ja sotahistoriaan. Päärakennus edustaa arkkitehtuuriltaan puhdasta jugendia ja on palauttavien korjausten myötä lähellä vanhaa asuaan.

– Tornionlaakson museo pitää hyvänä, että rakennuksen peruskorjauksessa rakennuksen alkuperäinen pääkäyttötarkoitus säilyy ja rakennuksessa on jatkossakin opetustiloja, kertovat museonjohtaja Titta Kallio-Seppä sekä rakennustutkija Teija Ylimartimo.

– Niilontalon itäpäädyssä sijaitsi alussa ruokakonttori, jota laajennettiin ensimmäisen kerran 1928 ja uudelleen 1950, jolloin sen tilalle rakennettiin kellarillinen leipomo. Rakennuksen uunit purettiin ja rakennukseen tehtiin kellari keskuslämmityskattilalle 1930-luvulla. 1950-luvun alussa oppilaiden majoitushuoneita uudistettiin ja yläkertaan lisättiin wc- ja pesutilat ja juhlasalin yläpuolelle tehtiin uusia majoitushuoneitaRakennuksen ensimmäinen laajempi peruskorjaus tehtiin 1960-luvun alussa, joten nyt on aika tehdä seuraava peruskorjaus, toteaa Opiston rehtori Tatja Karvonen.

– Peruskorjaushankkeen aikana uudistetaan opetus- ja henkilökunnan työtiloja, tehdään rakennusteknisiä- ja LVIS-uudistuksia sekä parannetaan energiatehokkuutta, kertoo Opiston rehtori Tatja Karvonen.

– Niilontalon peruskorjaus on toinen vaihe Opiston kiinteistöstrategiassa, joka ulottuu vuoteen 2026. Tämä työ on aloitettu vuonna 2020, jonka jälkeen laadittiin tilaohjelma. Ensimmäinen vaihe toteutui vuonna 2022, jolloin Opisto luopui 1970-luvulla henkilökunnan käyttöön rakennetusta rivitalosta ja tämän tilalle Hoivarakentajat rakensi lastensuojeluyksikön, toteaa rehtori Tatja Karvonen.

– Peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa ja tämä on erittäin merkittävä investointi Opiston historiassa. Peruskorjaushankkeen etenemistä pääsee seuraamaan myös sosiaalisessa mediassa, sanoo Tatja Karvonen.

Peräpohjolan Opisto järjestää ammatillista, yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta. Opiskelijoita on vajaat 300 ja henkilökuntaa reilut 20. Lisäksi Opiston tärkeinä tukipalveluina  toimivat tilausravintola Hanna Å ja hotelli Joentalo, jotka palvelevat vuosittain noin 23 000 asiakasta.

 

Lisätietoja Tatja Karvonen p. 0505903744

Niilontalon peruskorjausta voi seurata Instagramissa @niilontalo_1904.