Ammatillinen koulutus Tornion perinteikkäimmässä opistossa

Hanki kasvatus- ja ohjausalan perus- tai ammattitutkinto

Peräpohjolan Opistossa voit opiskella joko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tai kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Tutkinnot ovat kumpikin ammattiin johtavia koulutuksia, mutta ne eroavat toisistaan painotuksiltaan ja sisällöiltään. Perustutkinnossa voit opiskella joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Ammattitutkinto keskittyy puolestaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaan.

Ammatillinen koulutus on hyvä ponnahduslauta työelämään. Ammatillisen koulutuksen ohella tarjoamme myös aikuisten perusopetusta sekä muuta ihmisten ohjaukseen, neuvontaan ja auttamiseen liittyvää koulutusta.

Opintososiaaliset edut ammatillisessa koulutuksessa

Ammatilliseen koulutukseen liittyy opintososiaalisia etuja, joihin tutkintoa suorittava opiskelija voi olla oikeutettu.

RUOKAILU
Maksuttoman lounasaterian saavat:
* ammatillisen perustutkinnon opiskelijat
* ammattitutkinnon opiskelijat

Huom! Opiskelijahinnan lounaasta maksavat oppisopimus- ja työvoimaopiskelijat.

OPINTOTUKI
Perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki

KOULUMATKATUKI
Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada koulumatkatukea. Lisätietoja löydät KELA:n sivuilta. 

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Takaisin Hakijalle-sivulle.