Työelämäyhteistyö

Ammatillisen koulutuksen toteuttaminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja työelämän välillä. Keskeisin asia yhteistyön toteuttamisessa on opiskelijoiden työelämässä tapahtuvat oppimisen jaksot, joita opintojen aikana suoritetaan useita. 

Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyy useita kysymyksiä niin opiskelijoilla kuin myös työpaikkaohjaajilla. Millaisia valmisteluja tarvitaan, kun opiskelija aloittaa oppimisen työpaikalla? Kuka toimii työpaikkaohjaajana ja miten työpaikkaohjaus toteutetaan? Mitkä työtehtävät tukevat opiskelijan osaamistavoitteita ja urasuunnittelua? Mitä palautteen antaminen ja saaminen sekä opintojen seuranta tarkoittavat?

Tälle sivustolle on kerätty työelämässä tapahtuvan oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle, jotka tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi.