Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

OKM_FI_2rivi_logot_ISO

OKM:n rahoittamat ja OPH:n avustamat hankkeet

Toteutusaika: 1.11.2023-31.12.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoite

Vuonna 2022 ja 2023 OKM:n rahoittamissa verkostohankkeissa: KARKKI – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke (KARKKI), Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hanke (OA-hanke), Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen -hanke (Digiosaava.fi) ja Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava) – tuotettiin toimintamalleja ja menetelmiä valtakunnallisina verkostohankkeina. Tämän laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien muodostaman verkostohankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja vakiinnuttaa näiden hankkeiden tuloksia siten, että edellä mainittujen hankkeiden sisällöt ovat tämän hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja.

Hankkeella varmistetaan myös edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Hanke edistää nykyistä paremmin tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien huomioonottamisenammatillisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Hankkeessa tekoäly ja sen mahdollisuudet otetaan huomioon eri työpaketeissa läpileikkaavana toimintona.

Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja 88 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

 

Toteutusaika: 1.12.2022-30.4.2025

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen tavoite:
Hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät Peräpohjolan Opiston toimintakulttuurin muutosta kohti yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa oppilaitosta. Hankkeen kautta tavoitteena on parantaa entisestään opiskelijoiden kokemusta siitä, että Peräpohjolan Opistoon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat riippumatta heidän taustastaan. Hankkeen toimenpiteiden kautta varmistetaan myös, että henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen moninaisuuden kohtaamiseen. Lisäksi hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät tulevaisuuden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä ja antaa työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen.

Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 15 kansanopistoa ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Suomen Kansanopistoyhdistys.

Yhteyshenkilö: Ari Muotka

Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

Toteutusaika: 1.11.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi. Verkostomainen yhteiskehittäminen luo yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten välillä sekä kehittää yhteistyötä työllisyysalueiden ja elinkeinoelämän kanssa. Hyötynä on vertaisoppiminen ja hyvien johtamiskäytäntöjen levittäminen.

Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu Peräpohjolan Opiston lisäksi 80 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki.

Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Toteutusaika: 1.11.2023-31.12.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoitteet: Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Hanketta toteuttaa: Hankkeeseen osallistuu Peräpohjolan Opiston lisäksi 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda.

Yhteyshenkilö: Saara Tarkka

Toteutusaika: 2.1.2024-30.6.2025

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen tavoite: Ammatillista koulutusta järjestävät kansanopistot laativat yhtenäiset prosessit ja toimintamallit oppimisen tuen systemaattiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin kansanopistokontekstissa. Painopisteenä ovat henkilökohtaistaminen, työpaikalla järjestettävän
koulutuksen aikainen ohjaus ja tuki sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen järjestämisessä huomioidaan asuntolatoiminta ja moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden asiantuntijoina. Tavoite on luoda erikokoisten ja erilaisella omistuspohjalla toimivien kansanopistojen hyödynnettävissä olevia oppimisen tuen prosesseja ja malleja. Hankkeessa seurataan hallitusohjelman mukaista oppimisen tuen kehittämistä ja huomioidaan tulevat muutokset. Tuloksia ja tuotoksia esitellään kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa ja alueellisissa verkostoissa.

Hanketta toteuttavat: Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto. Lisäksi mukana on Kanneljärven opisto, Haapaveden Opisto, Peräpohjolan Opisto, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Rovala-Opisto.

Yhteyshenkilöt: Eeva Liisanantti ja Jussi Huusko

Muita hankkeita

Toteutusaika: 1.9.2023-31.12.2024

Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Hankkeen tavoite: Osaamispalvelussa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet täydentävät tutkintoa ja saavat lastenhoitajan pätevyyden. Koulutustasoa nostetaan tarjoamalla maksuttomia
korkeakouluopintoja. Osallistujia tuetaan ja ohjataan opintovalmiuksissa sekä opinto- ja urasuuntautumisessa. Digitaitojen kehittymistä painotetaan.
Osaamispalvelun käytyään osallistujat ovat päteviä varhaiskasvatuksen työtehtäviin. Heidän digitaitonsa ovat kehittyneet ja he hyödyntävät digitaitojaan varhaiskasvatuksen työssä. Korkeakouluopintoja suorittaneet ovat saaneet valmiuksia korkeakouluun siirtymiseen.

Hanketta toteuttaa: Peräpohjolan Opisto

Yhteyshenkilö: Henna Mikkola

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Toteutusaika: 1.3.2023-31.12.2024

Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi

Hankkeen tavoitteet

LappiNYT2.0 – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta jatkaa LappiNyt – nuorisotyön ytimessähankkeessa tehtyä erinomaista työtä lappilaisen nuorisotyön kehittämisen eteen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle, vaikuttavalle ja laadukkaalle kunnalliselle nuorisotyölle nyt ja tulevaisuudessa.

  • Tavoite 1: Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen
  • Tavoite 2: Lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
  • Tavoite 3: Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Hanketta toteuttaa: Hankkeessa ovat mukana seuraavat 16 Lapin kuntaa: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Ylitornio ja Salla.

Yhteyshenkilö: Heli Lukkariniemi