Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

Laatusampo 6

Toteutusaika:
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen toimintaverkosto:
Jokilaakson koulutuskuntayhtymä, Jedu
Kainuun ammattiopisto, KAO
Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä,Lappia
Keski-Pohjanmaan koultuskuntayhtymä, KPEDU
Koulutuskeskus Brahe
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEK
Peräpohjolan Opisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovala Opisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,
Redu Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesta, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta

Työmaa

Hankkeen nimi: Työmaa
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto EST
Hankkeen toimintaverkosto:
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Lahden kansanopisto
Peräpohjolan Opisto

Hankkeen teema:

  • Kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä
  • Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen toimintamalli
  • Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista
  • Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä

Parantaa maahanmuuttajien työllistymistä

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa- hanke

Toteutusaika: 1.10.2018 – 30.6.2020
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on alueellista yhteistyötä tiivistämällä sujuvoittaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa kehitetään Suomen kielen/ YTO-aineiden opetusta, kielitietoista oppimista ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, henkilökohtaistamisprosessia ja ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintoja kehitetään yhteistyössä.
Tulokset:
Tuemme koulutuspolkuja ja kaksisuuntaista kotoutumista. Kehitämme työelämäyhteistyötä, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja ja uusia pedagogisia ratkaisuja. Kehitämme ammatillisiin opintoihin säintegroitua S2-opetusta ja tukea. Lisäksi kehitämme osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä, väyläopintoja sekä koulutusta jatkopoluista.

Kansainvälistä kasvua koulutusmatkailuun!

Toteutusaika: 17.10.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat
2) Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia
3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita
4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.

SULJE