Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

Laatusampo 6

Toteutusaika:
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen toimintaverkosto:
Jokilaakson koulutuskuntayhtymä, Jedu
Kainuun ammattiopisto, KAO
Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä,Lappia
Keski-Pohjanmaan koultuskuntayhtymä, KPEDU
Koulutuskeskus Brahe
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEK
Peräpohjolan Opisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Rovala Opisto
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä,
Redu Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesta, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta

Työmaa

Hankkeen nimi: Työmaa
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto EST
Hanketta toteuttavat: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto, Peräpohjolan Opisto

Hankkeen tavoite:
– Kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä
– Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen toimintamalli
– Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista
– Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä
– Parantaa maahanmuuttajien työllistymistä

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa

Toteutusaika: 1.10.2018 – 30.6.2020
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on alueellista yhteistyötä tiivistämällä sujuvoittaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa kehitetään Suomen kielen/ YTO-aineiden opetusta, kielitietoista oppimista ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, henkilökohtaistamisprosessia ja ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintoja kehitetään yhteistyössä.

Kansainvälistä kasvua koulutusmatkailuun!

Toteutusaika: 17.10.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat
2) Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia
3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita
4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.

Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:sta vähähiilinen ravintola, joka huomioi
koko ruokaketjun vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on tarjota ravintolassa ruokaileville vähähiilisiä aterioita ja tehdä näkyväksi sitä, millaisilla valinnoilla kuluttaja voi tehdä ilmaston ja ravitsemuksen kannalta hyviä valintoja.
Hankkeen aikana panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Investoinnit - Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Investointihanke liittyy varsinaiseen kehittämishankkeeseen (VÄHEÄ). Hankkeen aikana suunnitellaan ja investoidaan Peräpohjolan Opiston Hanna Å -ravintolaan uusi jakelulinjasto, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiön ja ravintolan. 

Investoinnit sisältävät
– Ruuan jakelulinjaston ja astioiden palautusjärjestelmän
– Digitaaliset näytöt
– Keittiövaakoja

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi.
Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanketta toteuttavat: Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan opisto, REDU, Rovala-opisto

Amis osaa

Toteutusaika: 13.12.2017 – 31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
– HOKS-prosessin kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti
– Työpaikoille tapahtuvan ohjauksen menetelmien uudistaminen 

Hanketta toteuttavat:
OSAO, Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan opisto ja TAKK.

Kunnon Hommaa

Toteutusaika: 01.08.2019 – 29.06.2020
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto AVI
Hankkeen tavoite:
Kunnon hommaa -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta opiston arjessa.

Parvessa parempi

Toteutusaika: 1.1.2018 – 31.12.2019
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
1. Vahvistaa ja kehittää yhteisöllistä toimintakulttuuria, jonka avulla lisätään yksilön hyvinvointia
2. Kehittää jatkuvan haun toimintamallia
3. Kehittää ammatillisen koulutuksen reformin myötä opiskelijoiden ryhmäytymistä tilanteessa, jossa yksilölliset oppimispolut lisääntyvät

Hanketta toteuttavat:
Peräpohjolan opisto, Keskipohjanmaan ammattiopisto, Lappia, Rovala-opisto, Raahen ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kaustisen evankelinen opisto, Keskipohjamaan konservatorio, Sataedu, Porvoo Point College, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Tikittääkö Digi? Lappilaisen digiosaamisen uittotalkoot

Toteutusaika: 28.11.2018 – 31.12.2020.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on turvata työelämän ja turvallisen arjen kannalta oleelliset tietotekniset taidot. Peräpohjolan opisto hanke kohdistetaan pilottina Kaakamoon (Tornion kylä), johon on rakennettu valokuituverkko ja jota hallinnoi Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta.

Hanketta toteuttavat:
Tornion kansalaisopisto, Kemijärven kansalaisopisto, Kivalo-opisto, Meän opisto, Muonion kansalaisopisto, Posion kansalaisopisto, Ranuan kansalaisopisto, Revontuli-opisto, Rovala-opisto, Rovaniemen kaupungin kansalaiopisto

 

 

 

SULJE