You are currently viewing Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke kokoaa Lapin alueen koulutusorganisaatiot edistämään tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia
Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke kokoaa Lapin alueen koulutusorganisaatiot edistämään tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia

  • Artikkeli julkaistu:25 helmikuun, 2024

Lapissa on alkanut koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien edistämiseen tähtäävä Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke.

Hankkeen päätoteuttajana on Ammattiopisto Lappia ja osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO, Peräpohjolan opisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Tammikuussa 2024 alkanutta hanketta osarahoittaa Euroopan unioni 926 677 eurolla.

– Pyrimme hankkeessa joustavoittamaan yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Hankkeen toimet koskevat niin koulutuksen rakenteita, siirtymiä kuin pieniä osaamiskokonaisuuksia. Yksilöllisillä järjestelyillä ja ohjauksella opiskelijat voivat edetä opinnoissa omaan tahtiinsa, hankkeen projektipäällikkö Mirva Moisanen kertoo.

Hankkeessa edistetään myös työyhteisöjen monimuotoisuutta, opiskelijoiden kiinnittymistä lappilaisiin yrityksiin sekä Lapin kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Työelämässä tapahtuvaa oppimista tehostetaan hankkeessa hyödyntämällä digitalisaatiota ja kehittämällä työpaikkojen ohjausosaamista.

– Haluamme hankkeen toimilla tuottaa osallistujille myönteisiä oppimis- ja työelämäkokemuksia, ja näin vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tai pysyä työssä, Moisanen sanoo.

Monet hankkeen toimista kohdistuvat työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten matkailuun ja sen liitännäisaloille, sekä hyvinvointialalle. Lappian osaamispalvelupäällikkö Tuomo Palokankaan mukaan työvoimapulan vakavuus eri aloilla vaihtelee hiukan suhdanteiden myötä, mutta isossa kuvassa se on jatkuvaa.

– Yhteiskunnassa on tarve saada kaikki mukaan opintojen ja työn pariin yksilön tarpeet huomioiden. On tärkeää löytää soveltavia ratkaisuja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta etene tavanomaisten prosessien kautta. Ajattelen yhdenvertaisuuden olevan sitä, että jokaiselle löydetään hänen lähtökohtiinsa soveltuva ratkaisu, joka on kestävä ja vastuullinen myös yhteiskunnan toiminnan ja rahoituksen näkökulmasta, Palokangas sanoo.

Hanke on osa Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankeperhettä, jonka tavoitteena on vastata työvoimatarpeisiin niin, että jokainen voi löytää paikkansa työelämästä osaamisensa ja voimavarojensa pohjalta.

Lisätietoa Peräpohjolan Opiston hanketoimenpiteistä:
projektisuunnittelija Anna Manninen

Euroopan unionin osarahoittama