You are currently viewing Uusi työnohjaajakoulutus alkaa syksyllä 2024

Uusi työnohjaajakoulutus alkaa syksyllä 2024

  • Artikkeli julkaistu:10 kesäkuun, 2024

Sinustako työnohjaaja? Tule meille Peräpohjolan Opistolle opiskelemaan työnohjaajaksi 60 opintopisteen laajuiseen, työn ohessa suoritettavaan täydennyskoulutukseemme!

 

Mikä?

Syksyllä Peräpohjolan Opistolla alkaa uutena täydennyskoulutuksena työnohjaajakoulutus. Koulutus on laajuudeltaan 60 op ja ajoittuu 2,5 vuoden ajalle. Peräpohjolan Opiston työnohjaajakoulutus on työnohjaajan ammattipätevyyteen valmistava koulutus ja täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutussuositukset.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja sisältää yhteensä 30 lähikoulutuspäivää. Lähikoulutuspäivien lisäksi koulutus koostuu vertaisryhmätyöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä sekä kirjallisuuden lukemisestä ja reflektoinnista. Kokonaisuudessaan koulutus kattaa työnohjauksen kokonaisteorian, sisällöllisen opetuskokonaisuuden, ohjatun harjoittelun sekä ohjattua kokemuksellista työskentelyä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa.

 

Mitä työnohjaus on?

Työelämän muutos haastaa organisaatioita ja niiden työntekijöitä jatkuvaan uuden oppimiseen sekä organisaation käytäntöjen uudistamiseen. Myös työntekijöiden suhteiden toimivuus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen tulevat entistä tärkeämmäksi.

Työnohjaaja auttaa organisaatioita ja niiden työntekijöitä jäsentämään työtä ja sen tekemistä. Työnohjaaja tutkii, arvioi ja kehittää työtä sekä työn tuottamia kokemuksia ja tunteita pyrkien työroolien selkeytymiseen ja ohjattavan työyhteisötaitojen kehittymiseen. Työnohjaus pohjautuu luottamukselle, vuorovaikutukselle sekä ohjauksessa olevien omille ajatuksille.

Työnohjaus on tunnustettu työnmuoto ja vakiintunut työtaito. Muuttuva työelämä tuo mukanaan tarpeen ohjausalan osaamiselle myös työn tekemisessä ja sen kehittämisessä. Ohjausalan osaajille on tarvetta.

 

Kenelle?

Koulutukseen valittavilta edellytetään omakohtaista kokemusta työnohjattavana olemisesta, mahdollisuus työnohjauksen tekemiseen nyt tai tulevaisuudessa sekä vähintään opistotasoinen koulutus ja halua työskennellä ohjausalan ammattilaisena. Lisäksi valittavalla on oltava tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta.

 

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Metanoia Instituutin kouluttajat Risto Puutio, Marianne Tensing sekä Mikko Oranen.

Risto Puutio on työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi, prosessikonsultoinnin ja työnohjauksen laajan kokemuksen omaava ammattilainen, joka toimii organisaatioiden kehittäjien ohjaajana ja johtajien keskustelukumppanina. Hän kouluttaa työnohjaajia ja prosessikonsultteja Metanoia Instituutin koulutusohjelmissa. Risto on harjaantunut tutkimaan työn kysymyksiä ihmismielen, vuorovaikutuksen, yhteisöllisen dynamiikan sekä organisaatiosysteemien näkökulmista. Tänä vuonna Ristolle on myönnetty Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaustunnustus 2024.

Marianne Tensing on koulutettu organisaatioanalyytikko, työnohjaaja ja valmentaja, joka toimii Oulun työnohjauspalveluissa tapahtuvan työnohjaustyön lisäksi työnohjaajien perus- ja jatkokoulutusten kouluttajana Metanoia Instituutissa. Marianne on kiinnostunut ihmisen kokemuksen, tietoisen ajattelun ja kompleksisen ympäristön yhdessä organisoitumisen prosesseista, erityisesti muutostilanteissa olevissa työorganisaatioissa. Organisaatioanalyyttinen orientaatio merkitsee hänelle ennen kaikkea kyvykkyyttä tarkastella yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintaa kompleksisesta ja systeemisestä näkökulmasta sekä inhimillisten suhteiden kautta uudistuvina prosesseina.

Mikko Oranen on kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja. Hänellä on laaja kokemus kehittämistehtävistä ja erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelystä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestökentällä. Mikolle tärkeitä käsitteitä työelämään ja -yhteisöihin liittyvien ilmiöiden tarkastelussa ovat dialogisuus, systeemisyys ja kompleksisuus. Toiminnalliset menetelmät rikastavat Mikon työkalupakkia ja auttavat usein löytämään uusia näkökulmia, kun sanat eivät riitä kertomaan.

Kuvassa pääkouluttajat Risto Puutio ja Marinne Tensing.

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Pääset ilmoittautumaan koulutukseen täällä >  Ilmoittautuminen on avoinna 31.8.2024 saakka.