Lastenohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalasta valmistut lastenohjaajaksi. Tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia mm. päiväkodin työntekijänä, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. Osaamisalan kautta syvennät osaamistasi erityisesti varhaiskasvatuksen työtehtäviin.

Lue artikkeli Peräpohjolan Opistolla järjestettävästä Lastenohjaaja-koulutuksesta.

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen joko keväällä yhteishaun kautta tai  jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan. Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, päähakuväyläsi on jatkuva haku.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurankuntien työympäristöissä

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lastenohjaaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • päiväkodit
 • lapsiperheiden kotipalvelut
 • varhaiskasvatuksen kerhotoiminta
 • varhaiskasvatuksen työtehtävät järjestöissä

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti. Keskimäärin opiskelu kestää peruskoulupohjalta noin 2,5-3 vuotta ja aikuisilla 2 vuotta.

Kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018). 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Lasten kanssa toimivalle opiskelijalle rikostaustaote on ilmainen.

Lisätiedot ja sähköinen asiointi: Oikeusrekisterikeskus 

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.