Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Hae koulutukseen yhteishaussa tai jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut ammattilainen voi toimia erilaisissa ohjaus- ja kasvatusalan työtehtävissä. Työympäristöt määräytyvät osaamisalan mukaisesti. Peräpohjolan Opistolla tarjonnassa ovat seuraavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osaamisalat:

  • Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala – Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
  • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala – Lastenohjaaja

Mitä nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Mitä lastenohjaaja tekee?

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Hakuvaihtoehdot koulutuksiin

Tutkintoihin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvalla haulla tai suorittaa tutkinnon oppisopimuksella. Tarkemmat hakuohjeet löydät koulutusesittelyiden yhteydestä.

Yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yhteishaku on vuosittain keväällä. Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat. Yhteishaussa haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki hakijat, joiden tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen. Jos sinulla on aiempi ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, hakuväyläsi on jatkuva haku.

Oppisopimuskoulutus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa tai yrittäjyyttä. Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse numerosta 0400 363 799.

Takaisin koulutuksiin.