You are currently viewing Syksyllä alkavia vapaan sivistystyön koulutuksia

Syksyllä alkavia vapaan sivistystyön koulutuksia

  • Artikkeli julkaistu:15 syyskuun, 2023

Syksy tuo mukanaan niin uusia kuin vanhoja tuttuja vapaan sivistystyön kursseja. Tarjoamamme kurssit sopivat erityisen hyvin kasvatus-, ohjaus- ja sotealan ammattilaisille. Tutustu koulutuksiin, joihin ilmoittautuminen on avoinna!

Kalevalaisen jäsenkorjauksen peruskurssi

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämänlaatuun.

Koulutus koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat peruskoulutus, jatkokoulutus ja seurantakoulutus. Syksyllä 2023 alkaa uusi peruskoulutus, johon voi ilmoittautua 8.10.2023 asti. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen: https://www.ppopisto.fi/hakijalle/muu-koulutus/kalevalainen-jasenkorjaus/

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 10 op

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -etäkoulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja opiskelijoille, jotka työskentelevät perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Opiskelijat oppivat työstämään ja ohjaamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä  perhevalmennuksen prosessia. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Koulutukseen voi ilmoittautua 19.10.2023 saakka. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen: https://www.ppopisto.fi/hakijalle/muu-koulutus/rapeva-ratkaisukeskeinen-perhevalmentaja-10-op/

Parisuhde toimivammaksi – työkaluja parien kanssa työskenteleville

Parityöskentelyn täydennyskoulutus (10 op) on suunnattu seksologian alan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät parien kanssa ja haluavat syventää tietojaan ja taitojaan parityöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksen keskeisinä tavoitteina on perehtyä työskentelyyn parien kanssa ja parityöskentelyssä esiin tuleviin haasteisiin sekä niiden ratkaisemiseen.

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 12.10.2023 saakka. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen: https://www.ppopisto.fi/hakijalle/muu-koulutus/parityoskentelyn-taydennyskoulutus/