Kalevalainen jäsenkorjaus

Jäsenkorjaaja ei hoida vain kipukohtaa, vaan myös ongelman aiheuttajaa

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka.

Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämänlaatuun.

Lisätietoja kalevalaisesta jäsenkorjauksesta voit lukea Kansanlääkintäseuran sivuilta.

Näin haet koulutukseen

Voit ilmoittautua yksittäisille lähiopetusjaksoille sähköpostilla koulutus@ppopisto.fi tai uuteen koulutukseen sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Koulutus koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat peruskoulutus, jatkokoulutus ja seurantakoulutus.

PERUSKOULUTUS

 • Oppipojat perehdytetään ihmisen anatomiseen kokonaisuuteen hoidollisten otteiden kautta
 • Lähikoulutusjaksoilla käydään läpi liikeratojen kautta tapahtuvaa vaikuttamista eri osa-alueisiin, mihin osa-alueisiin hermopuristukset aiheuttavat heijasteita, miten veren- ja kudosnestekiertojen lukkiutuminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan
 • Oppipojat perehtyvät liikeratojen vaikutukseen kehossa sekä kehon anatomian tunnistamiseen keskenään.

Peruskoulutuksen laajuus

 • Lähiopetus: 4 x 20 = 80 h
 • Etäopiskelu: 477 h
 • Opinto-ohjaus: n. 2 h
 • Kirjattuja harjoitushoitoja min. 60 kohdistuen mahdollisimman useaan henkilöön lähipiirissä
 • Kurssien hinta on 190 euroa / lähiopetusviikonloppu

JATKOKOULUTUS

 • Hoitolinjojen vaikutus kehoon ja kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla
 • lähikoulutukseen otetaan hoidettavaksi muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia asiakkaita

Jatkokoulutuksen laajuus

 • Lähiopetus: 4 x 20 h = 80 h
 • Etäopiskelu: vähintään 490 h
 • Opinto-ohjaus: n. 1 h
 • Kirjattuja asiakashoitoja min 120 kohdistuen mahdollisuuksien mukaan 30 eri asiakkaaseen
 • Kurssien hinta on 190 euroa / lähiopetusviikonloppu

SEURANTAKOULUTUS

 • Keskitytään lukemaan kehossa olevat muutokset ja vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaisen jäsenkorjaukseen kokonaisvaltaisena hoitomuotona
 • Ennen nimikkeen myöntämistä kisällit osoittavat riittävän taidot näyttökokeessa, jonka valvojina toimivat mestaritason osaajat
 • Seurantakurssien hinta 210euro/ lähiopetusviikonloppu

Seurantakoulutuksen laajuus

 • Lähiopetus: 5 x 20 h = 100 h
 • Valvottuja hoitoja 5 kpl

Seurantakoulutuksen etäopiskelu: 475 h

 • Asiakashoidot
 • Kirjallinen päättötyö (seminaarityö) esim. viiden eri asiakkaan polvivaivan hoitaminen, alkutila, hoitosuunnitelma, tehtyjen hoitojen kuvaus ja hoitotulokset
 • Portfolion kokoaminen koko opiskelun ajanjaksolta
 • Yritystoiminta (itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä)
LUKUVUOSI 2020–2021

Täydennyskoulutukset
12.-13.9.2020
7.-8.11.2020
 

Peruskurssi (v. 2019 aloittaneet)

4. lähiopetusjakso 18.-19.4.2020

Jatkokurssi (v. 2019 aloittaneet)

 1. lähiopetusjakso 1.-2.8.2020
 2. lähiopetusjakso 3.-4.10.2020
 3. lähiopetusjakso 9.-10.1.2021

Seurantakurssi (v. 2017 aloittaneet)

4. lähiopetusjakso 23.-24.5.2020
5. näyttö 21.-23.8.2020

Lähetämme jokaisesta lähiopetusviikonlopusta erikseen laskun.

Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan muodostuu seuraavista osista:

 • peruskoulutus 4 x 190 €
 • jatkokoulutus 4 x 190 €
 • seurantakoulutus 5 x 210 €
 • näyttökoemaksu 160 €
SULJE