Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Ohjauksen osaamisala; koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja ohjauksen osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Näin haet koulutukseen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Olethan ensin yhteydessä lähimpään oppisopimustoimistoosi.​

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat; valitaan kaksi kolmesta

  • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
  • Osaamisen ja työllisyyden ohjaus, 50 osp
  • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 50 osp

  • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
  • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
  • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
  • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp

Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat, osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.