Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus

Peräpohjolan Opistolla järjestettävän ammatillisen työvoimakoulutuksen kautta on mahdollista  suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Lisäksi mahdollista on suorittaa useammasta tutkinnon osasta muodostuva kokonaisuus, kuten esimerkiksi Polku ikääntyvien toiminnan ohjaukseen.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan  alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Näin haet koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi-> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >koulutushakemus.

Lisätietoja koulutuksesta:  koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja) 180 osp

Hakuaika päättyy: 27.5.2024
Haastattelut: 10.6.2024 ja 12.6.2024
Aloitusajankohta: 1.8.2024
Kesto: Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään henkilökohtainen opintoaika sekä tavoitteet. Ilman aikaisempaa koulutusta ja osaamista tutkinnon suorittaminen kestää 2,5 – 3 vuotta.

Kuvaus alan työtehtävistä:
Lastenohjaaja työskentelee kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän kohtaa työssään eri-ikäisiä lapsia ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa.

Lastenohjaaja työskentelee esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai ohjaa lapsia ja ryhmiä kerhoissa, leireillä, vapaa-ajantoiminnassa tai leikkitoiminnassa. Lastenohjaaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman työtehtävänsä mukaisesti varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa osana varhaiskasvatustiimiä.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille.

Tutkinto:
Tutkinto muodostuu neljästä  pakollisesta tutkinnon osasta (105–110 osp) ja 35–40 osaamispisteenlaajuisista valinnaisista tutkinnon osista sekä tarvittaessa yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset tutkinnon osat: 95 osp
Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen 20 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 35 osp

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat: 20-25 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 35-40 osp
Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Mikäli ei ole aikaisemmin suorittanut :
Yhteiset tutkinnon osat: 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp


Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen  673/2017 20 §:n perusteella) seuraavissa tutkinnoissa: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta lisätietoja täällä.


Hakeminen:

Hae koulutukseen tästä

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.tyomarkkinatori.fi -> TE-palveluiden oma asiointi- henkilöasiakas.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 400 363 799, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso-ja yhteisöohjauksen osaamisala (nuoriso-ja yhteisöohjaaja) 180 osp

Hakuaika päättyy: 27.5.2024
Haastattelut: 10.6.2024 ja 12.6.2024
Aloitusajankohta: 1.8.2024
Kesto: Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään henkilökohtainen opintoaika sekä tavoitteet. Ilman aikaisempaa koulutusta ja osaamista tutkinnon suorittaminen kestää 2,5 – 3 vuotta.

Kuvaus alan työtehtävistä:
Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä. Tutkinto antaa pätevyyden toimia mm. kaupungin/kunnan nuorisotoimessa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden parissa. Lisäksi nuoriso- ja yhteisöohjaajat voivat työskennellä ohjaajana lastensuojelun erilaisissa tehtävissä.

Tutkinto:
Tutkinto muodostuu neljästä  pakollisesta tutkinnon osasta (110 osp) ja 35 osp osaamispisteenlaajuisista valinnaisista tutkinnon osista sekä tarvittaessa yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset tutkinnon osat: 115 osp
Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 35 osp
Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 30 osp
Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 35-40 osp
Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Mikäli ei ole aikaisemmin suorittanut :
Yhteiset tutkinnon osat: 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen  673/2017 20 §:n perusteella) seuraavissa tutkinnoissa: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta lisätietoja täällä.

Hakeminen:

Hae koulutukseen tästä

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (150 osp)

Hakuaika päättyy: 27.5.2024
Haastattelut: 10.6.2024 ja 12.6.2024
Aloitusajankohta: 1.8.2024
Kesto: 15 kk / hoksin mukaan

Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaamisalalta, painotuksena digiohjaus.  Koulutuksessa opitaan ohjaamaan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistamaan työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukemaan heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Koulutuksen painotuksena on digiohjaus, jonka myötä syvennytään monipuolisesti koulunkäynninohjaajan työtehtävissä vaadittaviin digitaitoihin.  Teemaa lähestytään koulutuksen aikana kahdesta näkökulmasta:

1) Tieto- ja viestintäteknologia koulunkäynninohjaajan työkaluna:

  • Perustiedot- ja taidot perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja opiskelijoiden tukeminen niiden käytössä
  • Tieto- ja viestintäteknologian välineet ja sovellukset oppimisen tukemisen ja eriyttämisen välineenä

2) Digiohjaaja opettajan työparina:

  • Valmiudet toimia opettajan työparina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatun laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen alueella
  • Vastuullinen, turvallinen ja ergonominen tieto- ja viestintäteknologian käyttö
  • Omien tuotosten toteuttaminen
  • Valmiudet tukea opiskelijoita / oppilaita tiedonhallinnassa, tutkivassa- ja luovassa työskentelyssä sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä vuorovaikutusta ja verkostoitumista edistävässä toiminnassa

Koulutuksessa huomioidaan uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteet, joita on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot- kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia- kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Koulutuksen sisältö:

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat 20 osp:
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala 110 osp:
Pakolliset tutkinnon osat 80 osp:
Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp
Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus 30 osp

Ohjauksen osaamisala / valinnaiset tutkinnon osat 50-100 osp:
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä 50 osp
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20-80 osp:
Digiohjaaja oppimisen tukijana 20 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-30 osp
Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon samasta tai toisesta osaamisalasta 30-50 osp
Korkeakouluopinnot 5-30 osp


Hybriditoteutus:
Koulutus aloitetaan kaikille yhteisellä ja pakollisella orientaatiojaksolla Peräpohjolan Opistolla. Orientaatiojakson  jälkeen koulutus järjestetään hybriditoteutuksena, jossa opetusta järjestetään sekä läsnäolo- että etätoteutuksena.  Tämä mahdollistaa opintoihin osallistumisen myös muilta paikkakunnilta.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen  673/2017 20 §:n perusteella) seuraavissa tutkinnoissa: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta lisätietoja täällä.


Hakeminen:

Hae koulutukseen tästä

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi ->
haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen
ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa
ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja
koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista
taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo
9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osa
(Antaa pätevyyden perhepäivähoitajille toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajana)

Haku koulutukseen täällä

Hakuaika on päättynyt.

Kuvaus:

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, joita kiinnostaa ohjaajan työ vanhusten viriketoiminnassa esim. asumipalveluiden yhteisötyö- ja päivätoiminnassa. Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, etäopetuksena ja työssäoppimisena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. 

Lisätiedot

Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus-jaohjausalan perustutkinnosta (henkilökohtaistamisen mukaan)

Ikääntyvien toiminnan ohjaus 20 osp

-Alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
-Ikääntyvien kohtaaminen kunnioittavasti ja arvostavasti
-Ikääntyvien asiakkaiden ohjaaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa
-Yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjaamisen toteuttaminen
-Kohderyhmän moninaisuuden huomioiminen ohjauksessa
-Vastuu ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta
-Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ilmaisun ohjaaminen 20 osp

-Ilmaisullisten taitojen harjaannuttaminen: omien ilmaisullisten (musiikillinen, kuvallinen, kehollinen ja sanallinen) taitojen kehittäminen ja lähiympäristön kulttuuriin perehtyminen
-Ilmaisun suunnitelmallinen ohjaaminen: musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kokemuksien tarjoaminen sekä erilaisten materiaalien ja välineiden käyttäminen

Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Erilaisten tuen tarpeiden tunnistaminen:
-erilaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tuen tarpeet
-tuen tarpeen havaitseminen ja puheeksi ottaminen
-tuen tarvetta tarvitsevan asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
-apuvälineet ja esteettömyys
Tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen:
-moniammatillisuus ja yhteistyö
-tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen
-monipuolisten menetelmien hyödyntäminen
-monipuolisten välineiden ja materiaalien hyödyntäminen

Tulevaisuuden työelämätaidot 10 osp

-Motivaation ja kiinnostuksen rakentuminen
-Ajanhallinta ja oman työn suunnittelu
-Omien työskentelytapojen arviointi ja työn haasteiden tunnistaminen
-Oman jaksamisen arviointi, stressinhallinta ja hyvinvointi
-Elinikäisen oppimisen taidot
-Projektityöskentelytaidot
-Monikulttuurinen työyhteisö

Maahanmuuttajataustaisille järjestetään tarvittaessa S2-tuki.

Hakeminen:

Hakuaika on päättynyt.

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta