Toteutusaika: 1.10.2023-31.3.2026

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ReStart - vähähiilisyys ja energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisissa kiinteistöissä -investoinnit

Hankkeen kohteena on Torniossa sijaitseva Peräpohjolan Opiston Niilontalo, joka on rakennettu 1900-luvun alkuvuosina ja ollut oppilaitoskäytössä tähän päivään asti sota-aikoja lukuun ottamatta. Yleiskaavassa rakennus on suojeltu arvokkaana rakennuksena ja sen säilyminen käyttökuntoisena on osa Lapin historian säilymistä. Peräpohjolan opiston alue on osoitettu myös maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja Niilontalo maakunnallisesti erittäin arvokkaaksi, suojeltavaksi rakennuskohteeksi. Niilontaloon tullaan toteuttamaan suuri peruskorjaus, jonka yhteydessä uusitaan myös rakennuksen ilmanvaihto. Nykyinen ilmanvaihto on sekoitus painovoimaista ilmanvaihtoa ja koneellista poistoilmanvaihtoa. Ongelmana on ollut riittämätön ilmanvaihto oppilaitoskäyttöön sekä poistoilmanvaihdon energiatalous ja korvausilman kulkeutuminen sisäilmaan rakenteiden läpi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa. Hankkeessa tehtävien investointien sekä Lapin AMK:n toteuttaman kehittämishankkeen tuen avulla rakennuksen ilmanvaihto automatisoidaan. Ilmanvaihto säätyy automaation, antureiden ja säätöpeltien ohjaamana kullekin sääolosuhteelle ja ihmismäärälle automaattisesti  ja reaaliaikaisesti, jolloin ilmanpaine sisällä ja ulkona on aina sama. Tällä saadaan kaikki ilma  kulkemaan ilmanvaihtokoneen kautta hallitusti eikä rakenteiden läpi tule korvausilmaa (alipaine) tai rakenteisiin ei johdu kosteaa sisäilmaa (ylipaine). Lopputuloksena saadaan vanhaan rakennukseen sopiva ilmanvaihto ja myös rakenteellisesti kestävät olosuhteet.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Riikka Fisk, etunimi.sukunimi@ppopisto.fi, p. 050 569 4396

Hankkeen tavoitteet

Kiinteistöjen pitäminen aktiivisessa käytössä ilman modernien ratkaisujen soveltamista on usein haasteellista erityisesti ilmanvaihdon osalta, varsinkin jos kiinteistön käyttötarkoitus on sen elinkaaren aikana muuttunut suunnitellusta.

Peräpohjolan opiston ja Lapin AMKin ryhmähankkeessa tarkoituksena on uudistaa pilottikohteena toimivan Niilontalon ilmanvaihto järjestelmällä, joka säätyy automaattisesti käytön mukaan ja estää haitallisen paine-eron syntymistä rakennuksen vaipan yli.

Hankkeessa tarkastellaan pilottikohteessa tehtävän ilmanvaihdon uudistamisen vaikuttavuutta sisäympäristöön ja energiankulutukseen. Tutkimuksista saadaan selville modernin tekniikan soveltuvuus yli vuosisadan jo käytössä olleeseen rakennukseen, sekä tunnistetaan vastaavan kaltaisiin kiinteistöihin sovellettavat hyvät käytännöt

Hankkeen aikana

  • Hankkeen toimenpiteillä saadaan Niilontalon pilottikohteen ilmanvaihto uudistettua, ja sitä kautta tutkittua, ajantasaista tietoa modernien ratkaisujen soveltuvuudesta, vaikutuksista ja hyödyistä
  • Lisäksi ryhmähanke tarjoaa arvokasta tietoa erityisesti energiatehokkuustoimien vaikutuksista sisäilman laatuun, ja pyrkii tarjoamaan ratkaisuja vähähiilisyyden edistämiseksi rakennusterveydellisesti turvallisella tavalla
  • Kokonaisbudjetti 345 620 €, EU-rahoitus yhteensä 261 723 €
Ajankohtaista

Modernia talotekniikkaa historialliseen rakennukseen

Peräpohjolan Opiston kehittämisjohtaja Riikka Fisk ja Lapin AMK: rakennustekniikan asiantuntija Niko Pernu avaavat Lapin AMK:n Pohjoisentekijät-blogissa, miten Lapin AMK:n ja Peräpohjolan Opiston ReStart-hankkeissa kehitetään vanhoihin

Read More »
Ajankohtaista

ReStart-hanke on käynnistynyt

Meillä on käynnistynyt ReStart – vähähiilisyys ja energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisissa kiinteistöissä -investoinnit -hanke. ReStart-hanke on osa Niilontalon peruskorjausta. Hankkeen ytimessä on ilmanvaihdon täydellinen uudistus. Tavoitteenamme

Read More »

Toimintaa rahoittaa

Euroopan unionin osarahoittama