Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella

Toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026

Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hanketta toteuttavat: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin AMK, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä Peräpohjolan Opisto

YhteyshenkilöAnna Manninen

Hankkeen tavoite

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia Lapissa. Tavoitteena on myös joustavoittaa yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista vastauksena työelämän muutoksiin. Hankkeessa pyritään edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta, opiskelijoiden kiinnittymistä lappilaisiin yrityksiin sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja Lapin kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Ryhmähankkeen toteuttajat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan neljä työpakettia (toteuttajat suluissa):

1. Edistetään kahdensuuntaisia siirtymiä kehittämällä jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioiden
Pilotti 1. Kahdensuuntaiset siirtymät valmentavasta koulutuksesta ammatillisiin opintoihin (PPO, REDU)
Pilotti 2. Kahdensuuntaiset siirtymät ammatillisella toisella asteella sekä toisen asteen ja AMK:n välillä (kaikki toteuttajat)

2. Suunnitellaan ja pilotoidaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja opiskelijan tavoitteiden mukaisesti työllistymisen ja kohtaannon edistämiseksi
Pilotti 1. Opintojen mahdollistaminen ja työllistymisen edistäminen kotipaikkakunnalla (Lappia)
Pilotti 2. Opintojen aikainen tuki opiskelijalle ja opiskelua tukevien prosessien kehittäminen (kaikki toteuttajat)

3. Tehostetaan työelämässä tapahtuvaa oppimista
Pilotti 1. Digitalisaation hyödyntäminen työpaikoilla (Lapin AMK, Lappia, PPO, REDU)
Pilotti 2. Ohjausosaamisen kehittäminen työpaikoilla (kaikki toteuttajat)

4. Yhteiskehittäminen, viestintä ja tulosten jalkauttaminen (kaikki toteuttajat)

Hanke on osa Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankeperhettä.

 

Ajankohtaista

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke kokoaa Lapin alueen koulutusorganisaatiot edistämään tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia

Lapissa on alkanut koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien edistämiseen tähtäävä Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähanke. Hankkeen päätoteuttajana on Ammattiopisto Lappia ja osatoteuttajina Lapin

Lue lisää >>