Päättyneet hankkeet

Tällä sivulla pääset tutustumaan Peräpohjolan Opiston päättyneisiin hankkeisiin.

Toteutusaika: 1.8.2022–30.4.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoite: Hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä.

Hanketta toteuttivat: Hankkeeseen osallistui 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Omnia.

Hankkeen tuloksista voit lukea täältä (tietosaava.fi).

Toteutusaika: 1.8.2022-30.4.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoite: Kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

Hanketta toteuttivat: Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Työtehoseura ry.

Hankkeen tuloksista voit lukea täältä (digiosaava.fi).

 

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoite

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Hankkeen tuloksista voi lukea täältä

Hanketta toteuttajat

Peräpohjolan Opisto ja 6o muuta ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen. Toiminnan pääkoordinaattori on Sataedu.
Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen rahoitus

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke

Toteutusaika: 1.4.2022-31.8.2023

Hankkeen tavoite

YHESSÄ-hankkeen tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ohjaajavetoisen yhteisöllisen toiminnan avulla. Tavoitteena oli näin tehostaa opiskelijoiden tutkinnon suorittamista ja työelämään siirtymistä. Lisäksi tavoitteena oli luoda ohjaajaverkosto ja kehittää ohjaajien osaamista  opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukijoina.

Hankkeen tuloksista voi lukea täältä

Katso YHESSÄ-toimintamallin kuvaus PDF-tiedostona

Hankkeen rahoitus

YHESSÄ-hanke (S22795) oli Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke.

Hankkeen toteutusaika 1.4.2021-31.8.2023

Hankkeen tavoite

Hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tarvitsemat tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.

Hankkeen tuloksia pääset katsomaan täällä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/siltahanke

Hankkeen toteuttajat

Peräpohjolan Opisto, Lappia, Redu, Lapin amk, Lapin yliopisto

Hankkeen rahoitus

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla (22405) on  Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka toteutusaika oli 01.04.2021 – 31.08.2023. 

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023

Hankkeen tavoite

DigiDigi-hankkeen lähtökohtana oli parantaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja sekä kehittää kasvatus- ja ohjausalan digiosaamista. Tavoitteena oli myös motivoida ja innostaa opiskelijoita hyödyntämään digitalisuutta opinnoissa ja työelämässä.

Nykypäivänä digitaitojen merkitys on korostunut huomattavasti. Digitalisaatio on muuttanut työelämää ja opiskelua merkittävästi, ja on tärkeää, että kaikilla on riittävät digitaidot pysyäksemme mukana kehityksessä. DigiDigi-hanke tunnisti tämän tarpeen ja pyrki vastaamaan siihen tarjoamalla koulutusta digitaitojen kehittämiseen.

Hankkeen kolme kehittämistavoitetta:

  1. Parannetaan opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja
  2. Kehitetään kasvatus- ja ohjausalan digiosaamista
  3. Motivoida ja innostaa hyödyntämään digitalisuutta työelämässä ja opinnoissa

Lue lisää hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista opiston blogikirjoituksesta.

Hankkeen hyvistä käytänteistä on julkaistu video Peräpohjolan Opiston YouTube-kanavalla.

Hankkeen rahoitus

DigiDigi – Innostusta digiosaamiseen (S22543) oli Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke. Hankkeen toteuttaja oli Peräpohjolan Opisto.

Hankkeen toteutusaika 1.9.2019 – 30.6.2022

Hankkeen tavoite

Ravintola Hanna Å:n toimintaa alettiin kehittämään vuonna 2018, jolloin syntyi idea ravintolan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Keskeisiksi teemoiksi valikoitui ravintolan oman toiminnan muuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen sekä konkreettisten tietojen jakaminen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hankkeen lähtökohtana on kehittää Ravintola Hanna Å vähähiilisemmäksi ravintolaksi, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen. Lisäksi keskeisessä asemassa on tiedon jakaminen hankkeen kohderyhmälle ja tämän kautta lisätä heidän mahdollisuuttansa tiedostaa ja ymmärtää omien ruokailuvalintojen merkityksen omaan hiilijalanjälkeen.

Hankkeen tuloksista voi lukea hankkeen sivuilta.

Hankkeen rahoitus

Hanna Å vähälä hiilelä (A75281) ja Investoinnit – Hanna Å vähälä hiilelä
(A75282) ovat Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen osarahoittamia hankkeita.

Hankkeen toteutusaika 1.9.2019 – 31.12.2021.

Hankkeen tavoite

Koulutuksen järjestäjillä on tarve ottaa digitaaliset ympäristöt mahdollisimman laajasti käyttöön, jotta voidaan vastata uuden ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä neljän lappilaisen koulutuksen järjestäjän kanssa:

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia,
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU,
  • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry ja
  • Rovalan Setlementti ry/ Rovala Opisto.

Hankkeen tuloksista voi lukea hankkeen blogista.

Hankkeen rahoitus

Lapin eAmis -hanke (S21777) oli Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke.

Lapin eAmis

Hankkeen toteutusaika 1.4.2018 – 31.12.2020.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä sekä työelämäjaksoja kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyönä.  Tavoitteena on kehittää sujuva toimintamalli, jossa maahanmuuttajalle turvataan osana aikuisten perusopetuksen sisältöjä joustava tutustuminen työelämään sekä toisen asteen opintoihin hakeutuminen. Tämä hanke toteutettiin yhteistyössä kolmen koulutuksen järjestäjän kanssa:

  • Etelä-Pohjanmaan Opisto
  • Lahden kansanopisto
  • Peräpohjolan Opisto

Hankkeen rahoitus

TYÖMAA-hanke (S21777) oli Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke.