Monimuotoinen lappilainen työelämä

Toteutusaika: 1.1.2024-31.08.2026

Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hanketta toteuttaa: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja), Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin AMK sekä Peräpohjolan Opisto

Yhteyshenkilö: Asta Taali

Hankkeen tavoitteet

Työ on keskeinen osa elämää ja työelämän hyvä laatu on keskeinen veto- ja pitovoimatekijä. Vieraskielisten työllisyysaste Lapissa on matala, ja samanaikaisesti yhä useamman lappilaisen yrityksen kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Monimuotoinen lappilainen työelämä -ryhmähanke vastaa näihin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden suomen kielen taidon kehittymistä, työelämätaitoja sekä työllistymistä Lapissa. Sen toimenpiteillä lisätään työelämän vastaanottavuutta sekä vahvistetaan työelämän monikulttuurista johtamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen monimuotoistumista sekä työyhteisötaitojen kehittymistä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (toteuttajat suluissa):

  1. Kielituetun siirtymävaiheen koulutuksen kehittäminen, pilotointi ja jalkauttaminen Lapissa (Lappia, REDU, PPO)
  2. Lappilaisen työelämän tukeminen ja osaamisen lisääminen (kaikki toteuttajat)
  3. Taitoja monikulttuuriseen työyhteisöön (Lapin yliopisto)

Hankkeen tavoitteet

Työ on keskeinen osa elämää ja työelämän hyvä laatu on keskeinen veto- ja pitovoimatekijä. Vieraskielisten työllisyysaste Lapissa on matala, ja samanaikaisesti yhä useamman lappilaisen yrityksen kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Monimuotoinen lappilainen työelämä -ryhmähanke vastaa näihin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden suomen kielen taidon kehittymistä, työelämätaitoja sekä työllistymistä Lapissa. Sen toimenpiteillä lisätään työelämän vastaanottavuutta sekä vahvistetaan työelämän monikulttuurista johtamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen monimuotoistumista sekä työyhteisötaitojen kehittymistä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (toteuttajat suluissa):

  1. Kielituetun siirtymävaiheen koulutuksen kehittäminen, pilotointi ja jalkauttaminen Lapissa (Lappia, REDU, PPO)
  2. Lappilaisen työelämän tukeminen ja osaamisen lisääminen (kaikki toteuttajat)
  3. Taitoja monikulttuuriseen työyhteisöön (Lapin yliopisto)