Kotoutumiskoulutus

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille

Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan suomen kielen taidon ja muiden suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen. Koulutuksella luodaan myös laajemmin edellytyksiä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja yhdenvertaiselle asemalle yhteiskunnassa sekä lisätään heidän osallisuuttaan.

Koulutus kestää yhden vuoden ja on opiskelijalle maksutonta.

Uusi ryhmä aloittaa elokuussa 2024. Haku ensi lukuvuoden (24-25) koulutukseen on auki.

Näin haet koulutukseen

Ennen koulutukseen hakeutumista

 • mikäli lähtö-/kotimaasi on Ukraina, tee hakemus tilapäisestä suojelusta viranomaisille
 • ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 
 • Pyydä TE-palvelusta mahdollisuutta keskustella oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja osallistua kotoutumiskoulutukseen
 • pyydä TE-toimistoa kirjaamaan kotoutumissuunnitelmaan oikeus osallistua Peräpohjolan Opiston vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutukseen 
 • hae tämän jälkeen opiskelupaikkaa Peräpohjolan Opistolta

Haku syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen tapahtuu alla olevan linkin hakulomakkeen kautta.

Lukuvuoden 24-25 hakijoihin otamme yhteyttä viimeistään elokuussa 2024.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0403565447 ma-pe klo 8-16.

Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutus

Koulutuksen osa-alueita ovat kieli- ja viestintäosaaminen, yhteiskunta- ja työ-elämäosaaminen, opiskelijaa tukeva ohjaus sekä opiskelun ja oppimisen tuki. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista ja tehdään työllistymiseen tai opiskeluun johtava jatkosuunnitelma. Koulutus sisältää kielituettua työssäoppimista.

Kieli- ja viestintäosaaminen
Kuullun ymmärtäminen (suullinen vastaanottaminen)
Luetun ymmärtäminen (kirjallinen vastaanottaminen)
Puhuminen (suullinen tuottaminen) 
Kirjoittaminen (kirjallinen tuottaminen) 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Yhteiskunnan perusrakenteet ja maantuntemus 5 opintopistettä
Yhteiskunnan peruspalvelut 3 opintopistettä
Ammatti- ja koulutustietous 4 opintopistettä
Työelämätietous 4 opintopistettä

Valinnaiset opinnot
Hygieniaosaamistodistus
Yleiseen kielitutkintoon valmentautuminen

Peräpohjolan Opiston vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma ks. ePerusteet

Maahanmuuttaja, mukaan lukien tilapäistä suojelua tarvitseva henkilö, jolla on 

 • perusopiskeluvalmiudet  
 • tekninen luku- ja kirjoitustaito latinalaisella kirjaimistolla 
 • kokemusta jonkin vieraan kielen opiskelusta 
 • valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun  
 • lähtömaasta ammatillinen- tai korkeakoulutus
 • tavoitteena työllistyminen 
 • kotoutumissuunnitelma, johon on kirjattuna vapaan sivistystyön omaehtoinen koulutus

Kontaktiopetus järjestetään Peräpohjolan Opistolla Torniossa. 

Kemissä asuville opiskelijoille järjestään kuljetus kontaktiopetuspäivinä, mikäli opiskelija tarvitsee sen.