Monimuotoinen lappilainen työelämä -koulutukset

Hankkeen tavoitteet: 
Hankkeen tavoitteena on edistää Lapin veto- ja pitovoimaa Lappiin tulevien ja Lapissa asuvien maahanmuuttaneiden henkilöiden näkökulmasta sekä edistää maahanmuuttaneiden työllistymistä alueelle ja luoda edellytyksiä Lapin alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Hankkeen tavoitteena on työelämän vastaanottavuuden lisääminen, maahanmuuttaneiden kielitaidon ja työelämätaitojen lisääminen ja työelämän monikulttuurisen johtamisen vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen monimuotoistumista ja kehittää työyhteisötaitoja.

Hanketta toteuttaa:

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja), Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin AMK sekä Peräpohjolan Opisto 

Yhteyshenkilö:

Anu Pitkäkari ja Asta Taali 

Euroopan unionin osarahoittama
Monimuotoinen lappilainen työelämä -hanke kustantaa koulutuksen. Monimuotoinen lappilainen työelämä -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lue lisää hankkeesta Hankkeet-sivultamme.

Kielituetut siirtymävaiheen koulutukset:

1. Tutkinnon osa Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp 

  • Hakuaika 10.6.- 28.7.2024 

Lisätietoja >

2. Orientaatio kasvatus- ja ohjausalalle työelämäpainotteisesti 

  • Hakuaika 10.6.-29.11.2024 

Lisätietoja >

3. Tutkinnon osa Osaajana suomalaisessa työelämässä, 15 osp 

  • Hakuaika 10.6.2024-14.2.2025 

Lisätietoja >