Kielituettu startti varhaiskasvatuksen työtehtäviin maahanmuuttajille

Näin haet koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi-> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >koulutushakemus.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Ajankohta: 20.2.-17.5.2023 (60 päivää)
HAKUAIKA PÄÄTTYNYT.

Kohderyhmä: maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen (päivähoidon) työtehtävistä mm. lastenohjaaja.
Kielitaitotaso: Vähintään A1.3
Toteutuspaikka: Lähiopetus Rovaniemellä ja etäryhmä muualta Lapista.


Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen aikana opiskellaan varhaiskasvatuksen (päivähoito) työtehtävissä tai koulutuksessa tarvittavaa suomen kieltä ja sanastoa. Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen. Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu alaan, sen koulutusmahdollisuuksiin, työllistymiseen ja työtehtäviin sekä saa perustiedot näistä.  Opiskelija oppii käytännön ja toiminnallisten menetelmien kautta lastenohjaamista- ja hoitamista. Koulutukseen kuuluu 4 viikkoa kestävä ohjattu työelämään tutustuminen.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opintosuunnitelma, jossa selvitetään mistä hän on kiinnostunut, mitä hän osaa tehdä, miten hyvin osaa suomea ja miten oppii parhaiten. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja varhaiskasvatuksen työtehtävissä vaadittavaan ammattitaitoa, jotta opiskelijalla on valmiudet hakea ammatilliseen koulutukseen tai työelämään.  Koulutuksen aikana autetaan opiskelijaa opiskelu- tai työpaikan löytämisessä.

Koulutuksen sisältö:

• Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot: opiskelutaidot, digitaaliset taidot
• Suomen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä, varhaiskasvatuksen sanasto
• Valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään: suomalainen työkulttuuri ja toimintatavat, työnhaku, koulutusvaihtoehdot ja haku
• Perusteet lasten ohjaamisesta, kasvatuksesta ja huolenpidosta
• Ohjattu työelämään tutustuminen 4 viikkoa
• Henkilökohtainen ohjaus Koulutus ei anna tutkintoa, vaan saat lisävalmiuksia opiskella erityisesti ammatillisessa koulutuksessa

Koulutus ei anna tutkintoa, vaan saat lisävalmiuksia opiskella erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.


Hakeminen:

Koulutus TE-palveluiden sivuilla

Koulutuksen hakuaika on päättynyt.

Työvoimakoulutukseen haetaan täyttämällä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi ->haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi Te-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja:
koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista
taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta