Sopivasti erilainen opistovuosi (SOPEVA)

Koulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan. Voit hakea koulutukseen yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta kesken lukuvuoden.

Opistovuoden aikana voit suorittaa ammatillisen koulutuksen YTO-aineita sekä korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Koulutus soveltuu sinulle, jos

 • haluat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi
 • mietit vielä, mitä lähteä opiskelemaan
 • haluat parantaa opiskeluvalmiuksia menestyäksesi toisen asteen opinnoissasi
 • kaipaat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion
Opistovuosi on kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus.
 

Miksi sopivasti erilainen?

Sopivasti erilainen -teema kuvaa Peräpohjolan Opistoa, opiston henkeä ja sen opiskelijoita. Se on johdettu olemassaolon tarkoituksestamme tarjota jokaiselle turvallinen ja tasa-arvoinen, salliva yhteisö.

#sopivastierilainen

Katso tästä: Sopevan esittely

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen joko keväällä yhteishaun kautta tai  jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan. Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan linkin kautta.

Jatkuvan haun lomakkeen täytettyäsi, otamme sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa.

Syksyn 2023 opinnot alkavat 1.8.2023 ja lähiopetus alkaa 11.8.2023. Opettaja on yhteydessä koulutukseen valittuihin viikolla 31.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Peräpohjolan Opiston koulutuksessa hyödynnetään vahvaa kasvatus- ja ohjausalan asiantuntemusta vahvistamaan opiskelijan

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • arjen taitoja ja elämänhallintaa
 • opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja
 • matemaattisia perustaitoja ja ongelmanratkaisua
 • aktiivista kansalaisuutta.

Sopivasti erilaisen vuoden sisältöjä ovat lisäksi:

 • ilmaisutaidot: itsevarmuuden ja uskalluksen vahvistaminen
 • luonto- ja elämystoiminta
 • liikunnallisuus

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen YTO-aineita ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä. 

Koulutuksen kokonaislaajuus 53 opintopistettä ja kesto yksi lukuvuosi. Opiskelija voi joustavasti siirtyä jatkokoulutukseen.

Suoritetusta opistovuodesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä (vähintään 17 opiskelijaviikkoa suoritettuna) ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

Uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2023

Opinnot alkavat 1.8.2023 ja lähiopetus alkaa viikolla 33.

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta kesken lukuvuoden.

Opintojen alkaessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka määrittää myös tarkemman opintojen keston.

Lukuvuoden 2023-2024 Sopeva-opinnot päättyvät 6.6.2024.

Ruokailu on maksuton kaikille SOPEVA-linjalla opiskeleville.

Opiskelu on täysin maksutonta oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Muilta peritään opintomaksu, jonka alentamiseen voi hakea opintoseteliavustusta Peräpohjolan Opistolta.

Opiskelu oikeuttaa 2.asteen opintotukeen ja opiskeluhuollon palveluihin. Mikäli olet yli 25-vuotias, ota yhteyttä te-toimistoosi selvittääksesi mahdollisuutesi omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Opiskelijalla on mahdollisuus ohjattuun asuntolassa asumiseen, mikäli asuntolassa on paikkoja vapaana.

Opistolle kulkee oma suora edestakainen bussiyhteys Kemin linja-autoasemalta päivittäin. Bussi on maksuton oppivelvollisille ja 50€/kk muille.

Opistovuoteen kuuluu myös ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Koulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.

Kysy lisätietoja:
koulutus@ppopisto.fi

p. 0400 363 799