You are currently viewing Läsnäoleva kohtaaminen -hanke kehittää osaamista ikääntyvien toimintakyvyn ohjauksessa sekä edistää kotipalveluyrittäjyyttä
Onnelan mummoja leipomassa. Kuva: Oona Laihola (Onnela)

Läsnäoleva kohtaaminen -hanke kehittää osaamista ikääntyvien toimintakyvyn ohjauksessa sekä edistää kotipalveluyrittäjyyttä

  • Artikkeli julkaistu:20 joulukuun, 2023
Läsnäoleva kohtaaminen – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen -hanke on käynnistynyt Peräpohjolan Opistolla. Hankkeen tarkoituksena on edistää ikäihmisten yrittäjävetoisen kotipalvelun toteuttamista, lisätä tietoisuutta hoivayrittäjyyden arjesta ja käytännöistä sekä kehittää ikäihmisten parissa työskentelevien tai työhön aikovien osaamista. 

Uuden sosiaalihuoltolain mukaan hyvinvointialueiden on järjestettävä ikäihmisten toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistäviä palveluita kotihoidossa. 

– Nämä ovat palveluita, joita myös Peräpohjolan Opiston kouluttamat nuoriso- ja yhteisöohjaajat voivat tarjota, kertovat hankkeen projektisuunnittelija Petra Pudas ja kehittäjäopettaja Irma Ihalainen. 

– Hankkeessa kehitämme ohjaajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden osaamista toimia yrittäjinä tarjoten ikäihmiselle suunnattuja palveluita, jotka ylläpitävät heidän toimintakykyään, he jatkavat. 

Hankkeessa toteutamme yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa muun muassa ikäihmisten yhteisöasumisen arkea käsittelevän videosarjan, osallistumme ikäihmisten palveluasumisyksikön arkeen sekä järjestämme lyhytwebinaareja ja sparrausryhmiä kotipalveluyrittäjyydestä kiinnostuneille. Lisäksi suunnittelemme ja pilotoimme hankkeessa myös ikääntyvien toiminnanohjausta ja kotipalveluyrittäjyyttä käsittelevän tutkinnon osan. 

Hankkeen toimenpiteitä voi seurata sosiaalisessa mediassa:

  • Instagram: @lasnaoleva.kohtaaminen 
  • Facebook: Läsnäoleva kohtaaminen 

Läsnäoleva kohtaaminen – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman hanke, jonka kokonaisrahoitus on 312 179 €. Päähankkeen toteuttajan Ammatiopisto Lappian osuus on 212 104 € ja osahankkeen toteuttajan Peräpohjolan Opiston osuus on 100 075 €. 

Lisätietoa hankkeesta:  

Petra Pudas  
projektisuunnittelija  
+358 40 640 3797  
petra.pudas(at)ppopisto.fi 

Irma Ihalainen 
kehittäjäopettaja 
0408652234 
Irma.ihalainen(at)ppopisto.fi