You are currently viewing Mikä on opistovuosi?

Mikä on opistovuosi?

  • Artikkeli julkaistu:12 kesäkuun, 2024

Opistovuosi on aikalisä ennen alanvalintaa. Opistovuosi on peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen koulutus.

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu Opistovuosi-koulutus tarjoaa peruskoulunsa päättävälle aikalisän ennen elämän ensimmäistä merkittävää tienhaaraa: opiskelu- ja uravalintaa. Samalla se vahvistaa nuoren opiskeluvalmiuksia ja tukee siirtymää toiselle asteelle.

Maksuton Opistovuosi-koulutus sijoittuu peruskoulun ja lukion tai ammattikoulun väliseen taitekohtaan, tarjoaa harkinta-aikaa alanvalintaan ja sujuvoittaa siirtymää toiselle asteelle.

Kenelle Opistovuosi on tarkoitettu?

Oppivelvollisille. Koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille alle 18-vuotiaille nuorille, joilla on kotikunta Suomessa.

Opistovuosi-koulutus soveltuu erityisen hyvin nuorelle, joka haluaa parantaa opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen toisen asteen opinnoissa tai joka jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa.

Mitä Opistovuosi maksaa?

Opistovuosi on maksuton. Opistovuoden opetus, ohjaus ja oppimateriaalit ovat maksuttomia. Oppivelvolliset voivat hakea opiston asuntolasta asuntolapaikkaa ja asua opiston asuntolassa maksutta arkipäivisin. Koulutukseen ja asumiseen kuuluu maksuton ruokailu.

Missä Opistovuoden voi suorittaa?

Kansanopistoissa. Opistovuosi-koulutusta järjestää 45 kansanopistoa eri puolilla Suomea. Peräpohjolan Opistolla opistovuosi tunnetaan nimellä Sopeva. Sopevassa on mahdollista tehdä valmiiksi ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien (YTO) aineita.

Miten Opistovuosi-paikkaa haetaan?

Yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Hakutapoja on kaksi:

  1. Yhteishaussa helmi-maaliskuussa opintopolun kautta osoitteessa opintopolku.fi Hakulomake löytyy etusivulta yhteishaun aikana.
  2. Lisäksi on jatkuva haku ympäri vuoden. Silloin ollaan suoraan yhteydessä kansanopistoon, josta annetaan tarkemmat hakuohjeet. 

Lisätietoa Peräpohjolan Opiston Sopeva-opistovuodesta löytyy täältä.