You are currently viewing Millaista on ohjaajan työ Peräpohjolan Opistolla?
Ohjaajat Miikka ja Katriina kertovat, millaista on työskennellä ohjaajana Peräpohjolan Opistolla.

Millaista on ohjaajan työ Peräpohjolan Opistolla?

  • Artikkeli julkaistu:19 kesäkuun, 2023

Ohjaajan työ Peräpohjolan Opistolla sisältää vaiherikkaita päiviä, joiden aikana omia taitoja saa hyödyntää ja soveltaa hyvinkin monipuolisesti. Ohjaajat tukevat opistolla niin suomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisiakin opiskelijoita laajalla ikähaitarilla, eli työtä tehdään hyvin monimuotoisen porukan parissa. 

Tässä blogitekstissä tutustutaan ohjaajan työn päivittäisiin tehtäviin, vastaan tuleviin haasteisiin sekä sen lukuisiin palkitseviin tekijöihin. Haastateltavina ovat Miikka ja Katriina, joilla molemmilla on usean vuoden kokemus ohjaajan työstä erityisesti aikuisten perusopetuksessa.  

 

Yksi versio ohjaajan normipäivästä 

Aikuisten perusopetuksessa ohjaajan työ alkaa arkipäivisin kello kahdeksan aikaan aamun oppitunneilla. Päivät on jaettu oppiaineiden mukaan kahtia, eli kullakin luokalla on tyypillisesti yhdestä kahteen ainetta per päivä. Yhden aineen parissa kuluu aamupäivällä pari tuntia, ja iltapäivällä opiskellaan toiset pari tuntia vaikkapa yhteiskuntaoppia, matematiikkaa tai suomea.   

Noin kello 10 on vuorossa perinteisesti tunnin työpaja, jonka aikana käsitellään muun muassa digitaitoja tai työelämään liittyviä aiheita. Tunnin aikana esimerkiksi opiskelijat, jotka eivät ole käyttäneet ennen tietokonetta, pääsevät harjoittelemaan sitä monipuolisesti tulevaisuutta varten. Työpaja tarjoaa oppiaineiden opiskelun ohessa myös toivottua vaihtelua aivoille ja rikkoo sopivasti opiskelupäivän rakennetta, jotta keskittyminen on helpompaa. 

Työpajatunnin jälkeen ruokaillaan, jonka jälkeen siirrytään iltapäivän aiheiden pariin. Iltapäivän opiskeluissa menee muutama tunti taukojen kanssa, ja aineissa käsiteltävät aiheet vaihtelevat etenemisen mukaan. Kun opiskelijat lähtevät tuntien jälkeen kotiin tai asuntolaan, ohjaajat tulevat tyypillisesti vielä toimiston puolelle suunnittelemaan opettajien kanssa seuraavan päivän tai viikon tapahtumia. 

 Monipuoliset työtehtävät opettajan työparista akuutteihin käytännön asioihin 

Luokassa ohjaaja toimii opettajan oikeana kätenä. Ohjaajat valmistelevat materiaaleja usein yhdessä opettajan kanssa, minkä myötä he tietävät etukäteen, mitä asioita milläkin tunneilla käydään läpi. Yhteistyötä leimaa tasavertaisuus, ja molemmat ovat samaan tapaan käytännön työssä tukemassa opiskelijoita. 

Ohjaaja kirjoittaa usein opetuksen aikana muistiinpanoja taululle ja havainnollistaa aiheita eri tavoin tilanteiden mukaan. Kun koittaa tehtävien teon aika, ohjaajat kiertelevät luokassa auttamassa ja neuvomassa opiskelijoita. Jos ensimmäisellä kertaa jotain jää epäselväksi, asia voidaan käydä uudelleen henkilökohtaisesti läpi opiskelijan vierellä. Joskus opettaja on etäyhteyden päässä, ja silloin ohjaaja huolehtii linjan ylläpidosta ja tukee oppimisprosessia paikan päällä luokassa. 

Opiskelijoiden virkistäytymisessä ja vapaa-ajantoiminnassa on mukana Peräpohjolan Opiston asuntolan ohjaaja. Esimerkiksi liikunnalla opiskeluarkeen saadaan myös keholle vireyttä ja toivottua virkistystä. Ohjaajat voivat järjestää myös monipuolista muuta aktiviteettia, kuten makkaranpaistoa tai roskienkeruukampanjan, tasapainottavana toimintana opiskelutyölle.  

 

Apua kaikenlaisiin kysymyksiin ja arjen palveluihin 

Peräpohjolan Opistolla ohjaajat järjestävät opiskelijoille myös palveluohjauksen eli palviksen kerran viikossa. Palveluohjauksessa opiskelijat voivat tulla kysymään apua esimerkiksi Kelaan, Migriin, TE-toimistoon tai pankkiasioihin liittyvissä asioissa. Byrokraattisten asiatekstien ymmärtäminen on joskus haastavaa jopa suomalaisille, ja etenkin maahanmuuttajataustaisille. Konkreettisesti näyttäminen ja elämisen kannalta keskeisten palveluiden käytön opastaminen on hyvin tärkeää.  

Lisäksi ohjaajat tukevat opiskelijoita niin digilaitteiden käytössä, jatkokoulutusasioissa ja työllistymiseen liittyvissä aiheissa muun muassa erilaisissa projekteissa. Jos kaikkiin kysymyksiin ei osata sanoa suoraa vastausta, ohjaajat voivat ohjata opiskelijat kuitenkin eteenpäin oikeaan paikkaan.  

Tarkoituksena on, että palveluohjauksen myötä opiskelijoiden henkilökohtaisia arjen asioita saataisiin eteenpäin, jottei heidän tarvitsisi murehtia mahdollisia hankaluuksia yksin ja kuormittaa itseään liikaa. Näin myös koulunkäynti maistuu paremmin. 

 

Millaisia haasteita työssä saattaa kohdata? 

Moninaisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä työskentelyssä ilmenee toki myös haasteita. Lisäksi kaikki oppivat oman tahtinsa mukaan. Osa opiskelijoista vaatii myös enemmän tukea ja aikaa kuin toiset. Yhtään sellaista ongelmaa ei kuitenkaan ole, jota ei voitaisi selvittää yhdessä. 

Opiskelijoille, joilla ei välttämättä ole juurikaan aiempaa koulutaustaa, opiskelumenetelmät ja oppimisen taidot haetaan ensin. Miten opitaan uutta asiaa? Kirjoittamalla, kuuntelemalla vai kenties lukemalla? Vaatii joskus ohjaajalta jonkin verran pitempää pinnaa, jos jokin asia on opiskelijalle erityisen haastava.  

Käytössä on kaikki keinot, eli ohjausmenetelmissä saa soveltaa – ja siihen suorastaan kannustetaan. Havainnollistamiskeinoja ovat puhumisen lisäksi muun muassa näytteleminen, elekieli, piirtäminen ja laulaminen, eli erilaisia välineitä saa kaivaa pakista esiin, jotta asiat saadaan perille. Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin piirteitä opetellessa ohjaaja saa välillä olla sairaanhoitaja ja välillä taas poliisi, eli heittäytyminen auttaa havainnollistamisessa huomattavasti. 

 

Kehityksen näkee silmien edessä joka päivä 

Ohjaajan työ sopii ihmisille, jotka haluavat auttaa ja nauttivat, kun ihmiset oppivat asioita ja etenevät elämässään. Ohjaajan työtä ei voi tehdä tämän päivän tähtäimellä vaan sillä ajatuksella, että työ kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.  

Hedelmiä löytyy myös ohjaajalle ja opettajalle. Kun opiskelijan päässä syttyy lamppu uuden asian oppimisen myötä, työ palkitsee konkreettisesti ja välittömästi. Vaikka samoja asioita joudutaan joskus käymään läpi kolmekin kertaa, on hienoa, kun oppi menee lopulta perille ja sitä osataan myös jalostaa eteenpäin. Myös suomen kielen taidon kehittyminen on kuvaava mittari – vuorovaikutuksen taso kohoaa, kun esimerkiksi huumoria ymmärretään molempiin suuntiin. 

Kaikkea ei tietenkään tarvitse osata heti, ja niin ohjaajan kuin opiskelijoidenkin polun varrella tietotaito ja käytännön kokemus kasvavat yhtä matkaa. Kun ohjaaja tekee omana itsenään ja persoonallaan töitä ja oppii tuntemaan ihmiset sen suhteen, millä keinoilla kukakin oppii ja motivoituu, päästään varmasti eteenpäin. Aina ei edes voi tietää, millaisesta tilanteesta itsensä löytää, sillä keskusteluja käydään laidasta laitaan ja jokaisella opiskelijalla on oma linssinsä opiskeluun ja elämään. 

Peräpohjolan Opistolla ohjaajan työssä voi havaita, että suurella osalla opiskelijoista on todella korkea opiskelumotivaatio ja suuri kunnioitus ohjaajia ja opettajia kohtaan. Työtä helpottaa huomattavasti, kun opiskelijoilla on aito halu kehittyä. Kun kevät- ja joulujuhlassa näkee opiskelijoiden saavan todistuksen kouraan ja alun uudelle matkalle Peräpohjolan Opiston jälkeen, tuntee tehneensä työtä, jolla on merkitystä. Ja sen jälkeen ohjattavaksi tulevat jälleen uudet ihmiset, kokemukset ja elämäntarinat.