You are currently viewing Monimuotoinen lappilainen työelämä -ryhmähanke tukee maahanmuuttaneiden kouluttautumista ja työllistymistä
Monimuotoinen lappilainen työelämä

Monimuotoinen lappilainen työelämä -ryhmähanke tukee maahanmuuttaneiden kouluttautumista ja työllistymistä

  • Artikkeli julkaistu:1 toukokuun, 2024

Hanke on käynnissä 1.1.2024–31.8.2026, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on 1 198 849 €, josta EU-rahoituksen osuus on 959 079 €.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin työelämän monimuotoisuutta ja edistää maahanmuuttaneiden yhdenvertaisuutta ja työllistymistä, jossa suomen kielen kehittymisen tukemisella on keskeinen rooli. Hankkeella vahvistetaan myös maahanmuuttaneiden työelämätaitoja ja tuetaan työelämään siirtymistä.

Koulutusta, kielitsempparitoimintaa ja sparrausohjelma

Tavoitteiden saavuttamiseksi toisen asteen hanketoimijat kehittävät, pilotoivat ja jalkauttavat kielituettua siirtymävaiheen koulutusta sekä kielitsempparitoimintaa.

– Kielituettu siirtymävaiheen koulutus on suunnattu sellaisille maahanmuuttaneille henkilöille, joiden kielitaito ei ole vielä riittävä ammatillisiin opintoihin. Sen sijaan työyhteisön keskuudesta nimetty kielitsemppari on maahanmuuttaneen työntekijän rinnalla kulkija, joka tukee suomen kielen oppimista päivittäisten työtehtävien yhteydessä, hankkeen projektipäällikkö Ellinoora Köpman selventää.

Lapin yliopisto luo hankkeessa monikulttuurisemman työyhteisön edistämiseen liittyvän sparrausohjelman ja webinaarisarjan. Yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yliopisto kartoittaa ja tuo esille kansainvälistä rekrytointia tehneiden yritysten hyviä käytänteitä. Kaikki toteuttajat osallistuvat maahanmuuttajien työllistymistä edistävien positiivisten työnantajakohtaamisten ja tapahtumien järjestämiseen tiedottamalla hankkeen kohderyhmää ja verkostoja.

Verkostoyhteistyöstä vaikuttavuutta

Köpmanin mukaan ryhmähankkeen avulla oppilaitosten asiantuntijoiden osaaminen saadaan tehokkaammin valjastettua alueen työelämän hyödyksi.

– Maahanmuuttaneiden työllistymisen edistäminen sekä yritysten rekrytointikäytänteiden kehittyminen edellyttävät monipuolista yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden myötä koulutusorganisaatiot voivat jakaa osaamista ja oppia toinen toisiltaan.

Tarve hankkeelle on tunnistettu hankeverkoston oppilaitoksissa sekä alueellisessa kehittämistyössä. Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokankaan mukaan hanke helpottaa Lapin kohtaanto-ongelmaa.

– Hankkeen toimenpiteet tukevat vahvasti Lapin työelämää ja alueen veto- ja pitovoimaa. Hyvien rekrytointikäytänteiden levittäminen, koulutukset ja positiiviset kohtaamiset työnantajien ja maahanmuuttaneiden työnhakijoiden välillä ovat keskeisessä roolissa alueen ja sen yritysten elinvoiman edistämisen kannalta.