You are currently viewing Silta-hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajien siirtymiä

Silta-hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajien siirtymiä

  • Artikkeli julkaistu:21 elokuun, 2023

Peräpohjolan Opisto on ollut mukana Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa vuodesta 2021 lähtien yhdessä Lappian, REDUn, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Oppilaitosten yhteiskehittämisellä hankkeessa on luotu uudentyyppisiä siirtymävaiheen ja kielenoppimisen tukitoimia aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun saakka. Yhteiskehittämisellä on sujuvoitettu maahanmuuttajien polkuja oppilaitoksista toisiin ja työelämään sekä kehitetty opiskelijan tarvitsemia tukitoimia oppilaitoksessa ja työelämässä yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Myös työpaikkaohjaajille on järjestetty koulutusta. Lisäksi hankkeessa on vahvistettu opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista.

Kehitettyjä opiskelijoiden tukitoimia ovat mm. osaamismerkit. Hankkeen aikana opiskelijat ovat vierailleet toisen asteen oppilaitoksissa ja työpaikoilla tutustuakseen eri aloihin sekä opiskelun vaatimuksiin. Katso alta hankkeesta ja opiskelijoiden vierailuista kertova video:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

 

 

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla (22405) on  Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka toteutusaika oli 01.04.2021 – 31.08.2023 . Hankkeen toteuttaja oli Lappia, REDU, Lapin yliopisto, Lapin AMK ja Peräpohjolan Opisto.