You are currently viewing Varhaiskasvatukseen pätevöittävä täydennyskoulutus

Varhaiskasvatukseen pätevöittävä täydennyskoulutus

 • Artikkeli julkaistu:11 syyskuun, 2023

Uusi täydennyskoulutus alkaa Peräpohjolan Opistolla. 

Koulutuksessa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet täydentävät tutkintoaan saadakseen myös lastenohjaajan pätevyyden, mikä mahdollistaa työskentelyn muun muassa päiväkodin työntekijänä, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. 

Opinnot aloitetaan opintoihin valmistavalla lähijaksolla ja jatkuvat etätapaamisina ja Moodlessa. Pätevöittävät opinnot toteutetaan yhteistyössä päiväkotien kanssa, jolloin työelämässä olevat voivat suorittaa tutkinnon osat osana työtään. Koulutus sisältää myös räätälöityjä tuki- ja ohjaustoimia. 

Koulutuksessa painotetaan digitaitojen kehittymistä. Osallistujat voivat jatkossa hyödyntää digitaitojaan työssään varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa tarjotaan myös mahdollisuutta maksuttomiin alan avoimiin korkeakouluopintoihin.

Kohderyhmänä ovat Kainuun ja Lapin:

 1. perhepäivähoitajan koulutuksella varhaiskasvatuksessa ilman lastenohjaajan pätevyyttä toimivat sekä alanvaihtajat, eläkkeellä ja perhevapailla olevat työntekijät, jotka tarvitsevat pätevyyden lastenohjaajan tehtävään tai
 2. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan suorittaneet, jotka haluavat pätevyyden varhaiskasvatukseen.

Koulutuksessa edetään oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Haku koulutukseen

Haku koulutukseen on avoinna 15.11.2023 asti.

Opinnoissa on kaksi ryhmää

Nuoriso- ja yhteisöohjaajasta lastenohjaajaksi: Kolmen puuttuvan tutkinnonosan suorittaminen.

 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 Osp)

Perhepäivähoitajasta lastenohjaajaksi ja kohti korkeakoulua: Yhden puuttuvan tutkinnonosan ja mahdollisten maksuttomien korkeakouluopintojen suorittaminen.

 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp) -tutkinnonosa
 • henkilökohtaisen suunnitelman mukaan sosionomiopintoja tai kasvatustieteen perusopinnot

Opinnot järjestetään lähi- ja etäjaksoina kokoontuen kerran kuussa 1-2 kertaa iltaisin tai viikonloppuisin. Lähijaksoilla tehdään ryhmäharjoitteita etäluentojen aiheista ja hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisuutta. Etäjaksoilla osallistujat tekevät työelämään sidottuja osaamista osoittavia tehtäviä Moodleen ja katsovat lähijaksoille valmistavia teorialuentoja

Haku ja lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
 
 

Varhaiskasvatukseen pätevöittävä täydennyskoulutus

Varhaiskasvatukseen pätevöittävä täydennyskoulutus

Koulutuksessa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet täydentävät tutkintoaan saadakseen myös lastenohjaajan pätevyyden, mikä mahdollistaa työskentelyn muun muassa päiväkodin työntekijänä, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa.

Pätevöittävät opinnot toteutetaan yhteistyössä päiväkotien kanssa, jolloin työelämässä olevat voivat suorittaa tutkinnon osat osana työtään.

Opinnot järjestetään lähijaksoina viikonloppuisin ja etäjaksoina iltaisin kokoontuen kerran kuussa 1-2 kertaa.

Lähijaksoilla tehdään ryhmäharjoitteita etäluentojen aiheista ja hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisuutta. Etäjaksoilla osallistujat tekevät työelämään sidottuja osaamista osoittavia tehtäviä ja katsovat lähijaksoille valmistavia teorialuentoja.

Koulutus sisältää räätälöityjä tuki- ja ohjaustoimia. Lisätietoa toteutustavasta sekä tuki- ja ohjaustoimista löydät alta.

Koulutus on maksuton.

Kohderyhmä ja koulutuksen kesto

Kohderyhmänä ovat Kainuun ja Lapin:

 1. perhepäivähoitajan koulutuksella varhaiskasvatuksessa ilman lastenohjaajan pätevyyttä toimivat sekä alanvaihtajat, eläkkeellä ja perhevapailla olevat työntekijät, jotka tarvitsevat pätevyyden lastenohjaajan tehtävää tai
 2. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan suorittaneet, jotka haluavat pätevyyden varhaiskasvatukseen.

Toteutusalue: Kainuu ja Lappi.

Koulutuksen kesto: vuosi 2024.

 • Koulutuksessa edetään oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. 

Monimuoto-opinnot 10-12/2024

Opinnot aloitetaan opintoihin valmistavalla lähijaksolla ja jatkuvat etätapaamisina ja Moodlessa 10-12/2024

Syksyn 2024 lähipäivät perjantaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-16. Lähipäiviä on opintojen aikana kahtena erillisenä viikonloppuna.

Tarkat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Pätevöittävät opinnot  on mahdollista suorittaa oman varhaiskasvatukseen liittyvän työn ohessa.

Opinnoissa on  yksi ryhmä.

Perhepäivähoitajasta lastenohjaajaksi – yhden puuttuvan tutkinnon osan opinnot 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp) 

Lähijaksoilla tehdään ryhmäharjoitteita ja hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisuutta. Etäjaksoilla osallistujat tekevät työelämään sidottuja osaamista osoittavia tehtäviä Moodleen.

Monimuoto-opinnot 01- 12/2024.

 • Opinnot aloitetaan opintoihin valmistavalla lähijaksolla ja jatkuvat etätapaamisina ja Moodlessa (01/2024).

  Kevään 2024 lähipäivät perjantaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-16:

  19.-20.1.
  23.-24.2.
  22.-23.3.
  27.4.

  17.-18.5.

 • Pätevöittävät opinnot (02-12/2024) on mahdollista suorittaa oman varhaiskasvatukseen liittyvän työn ohessa.

Opinnoissa on kaksi ryhmää:

 • Nuoriso- ja yhteisöohjaajasta lastenohjaajaksi – kolmen puuttuvan tutkinnonosan suorittaminen 
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 Osp)

 • Perhepäivähoitajasta lastenohjaajaksi ja kohti korkeakoulua – yhden puuttuvan tutkinnonosan ja mahdollisten maksuttomien korkeakouluopintojen suorittaminen. 
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp) 

  • henkilökohtaisen suunnitelman mukaan sosionomiopintoja tai kasvatustieteen perusopinnot

Lähijaksoilla tehdään ryhmäharjoitteita etäluentojen aiheista ja hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisuutta. Etäjaksoilla osallistujat tekevät työelämään sidottuja osaamista osoittavia tehtäviä Moodleen ja katsovat lähijaksoille valmistavia teorialuentoja

Orientaatiojakso

Opinnot aloitetaan opintoihin valmistavilla orientaatiojaksolla, jonka aikana vahvistetaan osallistujien perus- ja digitaitojen osaamista pitäen silmällä etäopiskelun vaatimuksia ja valmistaen ryhmää niihin. 

Henkilökohtainen suunnitelma ja tuki

Henkilökohtaisessa  osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) kartoitetaan opiskelijan tarvitsema tuki sekä päätetään mahdolliset tukitoimet.

Opinto- ja uraohjaus

Koulutuksen aikana osallistujille tarjotaan opinto- ja uraohjausta. Opiskelijoille tarjotaan tietoa työpaikoista, työelämän tulevaisuuden ennakoiduista suuntauksista sekä jatko-opintomahdollisuuksista sosionomi- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin.

Ryhmänohjaus

Koulutuksen aikana HOKS:in mukaan opiskelevat opiskelijat kokoontuvat opinnoissa lähijaksoilla. Lähijaksojen aikana hyödynnetään vertaistukea ja ryhmänohjausta. 

Työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaus, TEO

Koulutuksen aikana opiskelija saa työelämässä toimiessaan ohjausta ja opetusta niin opettajalta ja kuin myös nimetyltä työpaikkaohjaajalta.

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.