You are currently viewing Voiko aikuisenakin opiskella itselleen uuden ammatin?

Voiko aikuisenakin opiskella itselleen uuden ammatin?

  • Artikkeli julkaistu:18 toukokuun, 2022

Pitkän opiskeluputken päätyttyä ja työelämään päästyä valittu työ ei aina tunnukaan täysin omalta. Osa aikuisista ihmisistä miettiikin usein vuosien jälkeen, onko liian myöhäistä opiskella itselleen täysin uusi tutkinto ja uskaltaako koulun penkille palata kouluikäisiä nuoria muutaman vuosikymmenen vanhempana. Epäilyjä herättää etenkin vanhemmilla ihmisillä myös se, ovatko omat opiskelutaidot jo täysin ruostuneet esimerkiksi digitaalisten uudistusten ja IT-taitojen yleistyttyä myös opiskelumaailmassa.

On vanhahtava käsitys, että uutta koulutusalaa hakiessa tarjonnassa olisi valittavana ainoastaan aikuiskoulutusta ja nuorisokoulutusta toisistaan erillisinä ohjelmina. Totuus on, että kaikki ihmiset voivat hakea samoihin koulutuksiin iästä riippumatta, minkä ansiosta ikäjakauma voi hyvinkin olla saman koulutusalan sisällä kuudestatoista ikävuodesta reippaasti yli viiteenkymmeneen.

Kun aikuinen sitten onnistuu ylittämään pohdinnassaan tämän empimisen kynnyksen, hakupapereiden täytön myötä voi avautua ovet täysin uuden suunnan koulutukseen tai opintoihin, jotka tukevat jollain tapaa aiempaa osaamista ja kokemusta. Tässä blogitekstissä perehdytään kasvatus- ja ohjausalan näkökulmasta siihen, miksei ihminen ole koskaan liian vanha opiskelemaan.

Jatkuvassa haussa koulutukseen voi hakea kuka tahansa

Pääasiassa nuorille tarkoitetun, jokakeväisen yhteishaun lisäksi opiskelemaan voi hakea jatkuvassa haussa, joka on käynnissä ympäri vuoden. Esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voi hakea kuka tahansa oppivelvollisuuden suorittanut henkilö: siinä missä yhteishaulla hakeneet ja peruskoulunsa vastikään päättäneet aloittavat opintonsa vuosittain elokuussa, jatkuvalla haulla hakevat voivat hypätä mukaan aina jakson tai tutkinnon osan vaihtuessa vuodenajasta riippumatta.

Aikuisten kannattaakin hakea opiskelemaan juuri jatkuvan haun kautta, sillä sen avulla opintojen aloitus on huomattavasti helpompaa. Jatkuvaan hakuun ei kuulu yhteishakuun kuuluvia soveltuvuuskokeita, mutta hakuprosessiin sisältyy kuitenkin haastattelu ja ennakkotehtäviä, joiden avulla perehdytään hakijan opiskelumotivaatioon ja valmiuksiin koulutuksen opintoihin. On siis sama, onko hakija 17-vuotias vai löytyykö mittarista ikävuosia jo 55, jatkuva haku on kaikille sama – eri ikäiset opiskelijat ovatkin juuri kasvatus- ja ohjausalan rikkaus.

Miksi jatkuva haku on aikuisille opiskelijoille kannattava vaihtoehto?

Jatkuvan haun etuna on ehdottomasti opiskelun aloituksen joustavuus. Opiskelut voi siis aloittaa itselle sopivassa vaiheessa elämäntilanteen mukaan, eikä hakijan tarvitse odottaa yhteishaun tavoin syksyyn lukuvuoden aloitusta. Aikuiset voivat myös rahoittaa opintojaan eri tavoilla. Jos hakija hakee opiskelemaan vaikkapa työvoimakoulutuksen kautta, hänellä on mahdollisuus saada kanavia pitkin taloudellista turvaa opintojen aikana. Jos hakijalla taas on tietty määrä työvuosia jo takana, tukea voi hakea esimerkiksi aikuiskoulutusrahastosta.

Opintojen kesto määrittyy osaamisen tunnistamisen kautta. Osalla opiskelevista aikuisista voi olla jo suoritettuna jokin toinen tutkinto, ja aiemmasta ammatillisesta perustutkinnosta tai vaikka ammattikorkeakoulututkinnosta voidaan tunnistaa osaamista ja lukea opintoja osaksi uutta tutkintoa. Vaikka kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kestää normaalisti kolme vuotta, jatkuvan haun kautta tulevat aikuiset opiskelevat yleensä noin puolestatoista vuodesta kahteen ja puoleen riippuen opintojen aikana tehtävistä töistä.

Suoraan koulun penkiltä töihin esimerkiksi päiväkoteihin, nuorisotaloille tai lastensuojeluun

Kasvatus- ja ohjausalan työllistymisesimerkkejä ovat esimerkiksi lastenohjaajat sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajat. Suuri osa lastenohjaajista työllistyy päiväkoteihin, minkä lisäksi lastenohjaajia kaivataan esimerkiksi seurakuntien kerhotoiminnassa sekä erilaisissa perhekeskuksissa sekä -taloissa, joissa on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia. Työllistymisprosentti on todella hyvä – osa opiskelijoista tekee sijaisuuksia jo opiskelun ohella, ja työpaikka löytyy useimmiten heti valmistuttua.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä erilaisissa tehtävissä kouluikäisten ja vanhempien ihmisten kanssa, eikä yläikärajaa ole. Ohjaajan suuntautumisvaihtoehtoja on hyvin monipuolisesti tarjolla: niin nuorisotaloissa, lastensuojelun toimipisteissä kuin ikääntyvienkin ihmisten kanssa työskentely on siis mahdollista. Tällä hetkellä valmistuneita aikuisopiskelijoita työllistyy runsaasti juuri lastensuojelun pariin, kuten tukihenkilötoimintaan jonkin lastensuojeluyksikön kautta. Nuoriso- ja yhteisöohjaajia työllistyy lisäksi paljon myös nuorisotyön eri tehtäviin sekä kouluihin esimerkiksi koulunkäynninohjaajiksi.

Millainen henkilö sopii kasvatus- ja ohjausalan aikuisopiskelijaksi?

Kasvatus- ja ohjausalan koulutus ja työ on luonteeltaan hyvin sosiaalista, ja jo opinnoissa opiskellaan ja tehdään asioita yhdessä ihmisten kanssa. Koulutus on hyvin toiminnallista, ja tavoitteena onkin, että myös teoria-asioita opitaan käytännön kautta. Oli kyseessä sitten leiritoiminnan suunnittelu, digitaidot tai sämpylätaikinan valmistus, tulevaisuuden työssä ohjattavia asioita opitaan ensin koulutuksessa itse tekemällä. Ja jos ne mainitut digitaidot vaikuttaisivatkin aikuisopiskelijoista aluksi hankalilta, koulutuksessa varmistetaan, että kaikki pysyvät varmasti kärryillä.

Opinnoissa kehitetään toki myös sosiaalisia kykyjä ja vuorovaikutustaitoja. Ohjaajan työssä ollaan aika lähellä toista ihmistä, minkä vuoksi kiinnostus ja ymmärrys toisia ihmisiä kohtaan onkin hyödyksi monipuolisissa työtehtävissä. Tässä voi auttaa huomattavasti myös se, että opiskelijoissa on eri-ikäisiä ihmisiä nuorista varttuneempiin. Nuoret voivat tuoda opiskeluyhteisöön maailmastaan omia näkökulmiaan ja vanhemmat taas kokemustensa pohjalta omiaan – yhteisöllinen ja erilaisia ajatuksia pursuava ilmapiiri antaa monipuolisen työkalupakin tulevaisuuden tehtäviin.

Ohjaaja pystyy ammentamaan työhönsä paljon sisältöä myös omasta elämästään ja voi auttaa omien taitojensa kautta myös muita. Kuuluipa omiin taitoihin sitten jokin urheilulaji, tanssi, soitto tai laulu, kädentaidot, eläinten kanssa touhuaminen tai vaikka ruoanlaitto, niiden avulla voi luoda yhteyksiä ja ohjata ihmisiä innostumaan monista eri asioista. Tukihenkilö voi käyttää koiraansa esimerkiksi apuna ihmisten kanssa työskentelyssä, ja ohjaajalla voi klikata ohjattavansa kanssa vaikkapa yhteisen musiikkimaun tai soittimen kautta. Myös esimerkiksi erilaisia erätaitoja voi käyttää ohjausmenetelmänä – nuotiolla istumisen ja metsässä liikkumisen kautta voi tuoda työhön lisää sellaista sisältöä ja oppia, jota ei muualta aivan helposti saisikaan. Oli kyse siis millaisesta persoonasta ja vahvuuksista tahansa, erilaiset taidot ja toisaalta myös toisen ihmisen ymmärtäminen vievät sekä opiskelussa että itse työssä hyvinkin pitkälle.

Miksi siis unohtaa iän tuoma kuvitteellinen kynnys ja hakea opiskelemaan kiinnostavaa alaa, kuten kasvatus- ja ohjausalaa?

  • Tutkinto tarjoaa erinomaiset eväät monipuolisiin työtehtäviin
  • Koulutus tarjoaa kiinnostavan, kattavan ja käytännönläheisen kokonaisuuden aikuisopiskelijoille
  • Taitojen puutetta tai pitemmän tauon tuomaa kankeutta opiskelussa ei siis tarvitse pelätä
  • Työllistymistilanne on valmistuneille erittäin hyvä
  • Merkityksellinen työ auttaa ihmisiä monissa eri elämäntilanteissa