You are currently viewing Juhlapäivien materiaalisalkku

Juhlapäivien materiaalisalkku

  • Artikkeli julkaistu:20 syyskuun, 2019

Lataa tästä itsellesi Juhlapäivien materiaalisalkku!
Se on Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja opiskelijoiden tuotos suomalaisista juhla- ja kansanperinteiden vaalimisesta, 18 eri juhlapäivänä.

Tämä materiaalisalkku on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöille, joissa edistetään kulttuurityötä. Toivomme materiaalia hyödynnettävän päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotiloilla, kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, ikääntyvien palvelutaloissa ja toimintakeskuksissa. Materiaali soveltuu niin lapsille kuin myös ikääntyville.

Materiaalin tavoitteena on edistää toimintaympäristön yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tukea sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen edistämistä.

Materiaali on tuotettu Alfred Kordelinin säätiön myöntämällä apurahalla.