You are currently viewing Opistovuosi ja TUVA – mitä yhteistä ja mitä eroa koulutuksilla on?

Opistovuosi ja TUVA – mitä yhteistä ja mitä eroa koulutuksilla on?

  • Artikkeli julkaistu:5 helmikuun, 2024

Oppivelvollisille tarkoitetut peruskoulun jälkeiset nivelvaiheen koulutukset sopivat opiskelijoille, jotka miettivät, mihin toisen asteen koulutukseen suuntaisi. Koulutukset tarjoavat opiskelijoille myös tukea opiskeluvalmiuksien ja/tai elämänhallinnan taitojen kehittämisessä. Tavoitteena nivelvaiheen koulutuksissa on toiselle asteelle siirtymisen tukeminen. Katso alta, miten Opistovuosi-koulutus ja TUVA eroavat toisistaan.

Mitä ovat TUVA- ja Opistovuosi -koulutukset?

TUVA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, joka yhdistää aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). TUVA-koulutus antaa valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua ko. opinnoista.

Opistovuosi-koulutus on kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus. Opistovuosi-koulutus mahdollistaa perusopetuksen arvosanojen parantamisen ja valmistautumisen toisen asteen opintoihin. Lisäksi Opistovuosi-koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja annetaan heille valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Kenelle koulutukset sopivat?

TUVA on tarkoitettu oppivelvollisille sekä aikuisille, joilla ei ole 2. asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Opistovuosi on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäneille nuorille, ja erityisesti heille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella (myös yli 18-vuotiaat). Koulutus on suunnattu myös opiskelijoille, joiden päättötodistuksen saaminen on viivästynyt syksylle.

Koulutusten tavoitteet, kesto ja sisällöt

TUVA-koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva opiskelija saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla hän voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Koulutus tukee kokonaisvaltaisesti opiskelijan valmiuksia ja osaamista. Pääpaino on kokonaisvaltaisen osaamisen kehittämisessä sekä sitä kautta opiskeluvalmiuksien kehittämisessä toiselle asteelle siirtymistä silmällä pitäen.

TUVA-koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja opintojen laajuus 38 viikkoa. Koulutukseen voi osallistua myös lyhyemmän ajanjakson ja opinnoista voi siirtyä joustavasti toisen asteen koulutukseen.

TUVA-koulutus koostuu kaikille yhteisestä koulutuksen osasta Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä muista opinnoista yksilöllisen opintopolun ja opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Muita opintoja voivat olla esim. perustaitojen vahvistaminen, lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, ammatilliseen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen, arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä valinnaiset opinnot.

Opistovuosi-koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan omaehtoista oppimista ja antaa opiskelijalle valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulunsa päättänyt kansanopiston oppivelvollisuuskoulutuksen suorittanut nuori kykenee siirtymään toiselle asteelle sekä omaa valmiudet toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja löytää reittinsä työelämään. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuoren tietämystä toisen asteen opinnoista ja muista tulevaisuuden opiskeluvaihtoehdoista sekä sujuvoittaa niihin siirtymistä.

Opistovuosi-opinnot kestävät pääsääntöisesti yhden vuoden ajan, mutta koulutuksen suoritusaika voi olla kuitenkin enintään kolme vuotta. Koulutuksen laajuus on vähintään 34 opiskelijaviikkoa ja koulutuksen opintopistemäärä on vähintään 53 opintopistettä. Koulutukseen voi osallistua myös lyhyemmän ajanjakson ja opinnoista voi siirtyä joustavasti 2. asteen koulutukseen.

Opistovuosi-koulutus sisältää opiskelijan perusvalmiuksien, opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen, opetus- ja tiedonalojen kielen hallinnan sekä tieto- ja viestintätaitojen vahvistamista. Lisäksi koulutukseen kuuluu valinnaiset suuntautumisopinnot ja koulutuksessa voi suorittaa esimerkiksi YTO-opintoja.

PPO:n oma Opistovuosi-koulutus

Peräpohjolan Opistolla järjestettävä Opistovuosi-koulutus on nimeltään Sopeva-opistovuosi. Sopevassa vahvistetaan opiskelijan elämänhallintataitoja sekä valmiuksia siirtyä toisen asteen koulutukseen. Sopeva-vuoden aikana voi suorittaa ammatillista koulutusta silmällä pitäen YTO-opintoja, jotka hyväksiluetaan toiselle asteelle siirryttäessä. YTO-opintoja suoritettaessa huolehditaan siitä, että opiskelijat voivat edetä omassa tahdissaan. Halutessaan opiskelija voi myös korottaa peruskouluarvosanojaan Peräpohjolan Opistolla Sopeva-opistovuoden aikana.

Koulutuksessa katsotaan tulevaisuuteen: keskitytään löytämään opiskelijoille sopiva toisen asteen koulutus ja pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia myös sen jälkeen. Painotus on jatkuvassa oppimisessa sekä jatkuvan itsensä kehittämisen edistämissä. Sopeva-opistovuoden aikana vahvistetaan nuoren itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin sekä autetaan löytämään omat kiinnostuksen kohteet.

Isoihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna olemme pieni oppilaitos. Erityisesti huomioitavaa onkin Peräpohjolan Opiston tarjoama kansanopistoympäristö, joka näkyy arjessa yhteisöllisyytenä, sekä pienen oppilaitoksen edut – meillä henkilökunta oppii tuntemaan opiskelijat ja yhteisöllisyys syntyy juuri toisten tuntemisesta.

Opintoihin hakeutuminen

Sopeva-opistovuosi -koulutukseen voi hakea kevään 2024 yhteishaussa tai läpi vuoden jatkuvan haun kautta. Koulutukseen voi hakeutua joustavasti kesken lukuvuoden, mikäli esimerkiksi aloitetut toisen asteen opinnot keskeytyvät tai opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen esimerkiksi syksyllä. Opintoihin voi ilmoittautua täällä >

Jos sinua tai sinun läheistäsi mietityttää, olisiko Sopeva-opistovuosi -koulutus oikea ratkaisu, ole rohkeasti yhteydessä! Järjestämme Sopeva-opistovuosi -koulutusta harkitseville opiskelijoille matalalla kynnyksellä tutustumiskäyntejä Sopeva-opettajamme Irma Ihalaisen johdolla. Tutustumaan voi tulla vaikkapa huoltajan tai opon kanssa.

Ota yhteyttä Opistovuosi-koulutuksen opettajaan: Irma Ihalainen

Lisätietoa Sopeva-opistovuodesta:

Tutustu Sopeva-opistovuosi -koulutukseemme täällä

Opiskelijoiden kokemuksiin pääset tutustumaan täällä